Aktuality - Červené barety

Přejít na obsah


__________________________________________________________________________________________

PŘEDÁNÍ DRUHÉ MINCE Z KATEGORIE OSOBNOSTÍ VOJENSKÉHO A SPORTOVNÍHO PARAŠUTISMU.


Dnes 6 .11. 2014, přesně pět měsíců od naší návštěvy u paní Markéty Jehličkové v Chrudimi (6.6.2014) a předání první mince v této kategorii s vyobrazením pplk. i.m. Jaroslavem JEHLIČKOU jsme se setkali na půdě VÚ 8280 Prostějov se synem npor. i.m. Josefa Pospíchala. Jak jsme Vás již dříve informovali, jeho syn Josef je vojenským výsadkářem a jde ve šlépějích svého táty. Je naším dobrým kamarádem a svoji vizáží nezapře svého otce. Byl tímto naším počinem potěšen a i když byl v době oné tragické události malý, dvouletý kluk tak na svého tátu nezapomíná a je na něj stále hrdý. Uveřejňujeme pro Vás fotografii, která tento okamžik předání zachycuje.

Níže pro Vás uveřejňujeme text, který je o tomto dalším vynikajícím armádním sportovci vepsán do certifikátu, který je součástí této mince.

Narodil se 30.12.1941 v německém městě Rüningen, kam pochmurné válečné roky zavály jeho rodiče. Po válce se v Pardubicích vyučil elektromontérem a vystudoval večerní průmyslovku. Již v roce 1953 začal provádět první seskoky. Kouzlo parašutismu a volného pádu ho zaujalo natolik, že mu neváhal věnovat každou volnou chvilku. Do svého nástupu na základní vojenskou službu, provedl celkem 254 seskoků. Po ukončení dvouleté základní vojenské služby v Prostějově, kde se nadále zdokonaloval ve sportovním i vojenském parašutismu, se již nevrací ke své původní civilní profesi a od roku 1963 se stal stálým členem ASD DUKLA Prostějov. Zúčastnil se celkem tří mistrovství světa v seskoku padákem a to v Rakousku, Jugoslávii a USA. Největšího úspěchu dosáhl v roce 1970 v jugoslávském Bledu, kde získal dvě druhá místa. V USA získal v těžké konkurenci 145 závodníků z 32
zemí v jednotlivcích druhé a třetí místo a ve družstvech místo třetí.
Dále se zúčastnil více jak patnácti mezinárodních soutěží, kde celkem vybojoval v jednotlivcích čtyřikrát první a třikrát druhé místo. V družstvech přispěl svými výkony třikrát k prvnímu místu a dvakrát ke druhému. Celkem se zúčastnil pětkrát mistrovství republiky v parašutismu, kde získal pět medailí. V závěru roku 1967 se stal přeborníkem X. mistrovství republiky a byl členem vítězného družstva. Během své závodní činnosti se podílel na vytvoření čtyř světových a čtyř národních rekordů na přesnost přistání ve skupinách v denních i nočních seskocích.
V roce 1967 získal nejvyšší třídnost výsadkáře Mistr zbraně a v témže roce získal i titul Mistr sportu a stává se držitelem zlatého odznaku FAI se třemi diamanty. V roce 1970 získal titul Zasloužilý Mistr sportu. Za třetí místo v jednotlivcích ve Francii v roce 1970 obdržel čestné jmenování BREVET MILITAIRE de PARACHUTISTE. V anketě o nejlepšího sportovce ČSSR v roce 1972 byl hodnocen jako třetí.
Josef Pospíchal zahynul tragicky při plnění svých služebních povinností během Mistrovství spřátelených armád v parašutismu v Bulharsku dne 21. září 1972 společně se svými jedenácti kamarády, příslušníky armádního sportovního družstva parašutismu. Celkem provedl 4280 seskoků. V roce 1970 se mu narodil syn Josef, který jde ve šlépějích svého otce a je vojenským výsadkářem.


 
__________________________________________________________________________________________

NÁVŠTĚVA PARTYZÁNA ANTONÍNA PAVELKY.


Dne 30.10. jsme společně s našimi přáteli z Československé obce legionářské - jednoty plk. J. Švece - Horácko, pány Radimem Chrástem a Romanem Klimešem navštívili téměř devadesátiletého přesto vitálního příslušníka odboje, partyzanána a člena partyzánských skupin Jermak a posléze Jan Kozina pana Antonína Pavelku. Navštívili jsme jej v jeho rodné obci Dolním Čepí na Ćeskomoravské vysočině. Cílem naší návštěvy bylo udělit mu pamětní odznak na stuze vydaný u příležitosti 70. výročí zasazení paradesantního výsadku Jan Kozina. Návštěva proběhla ve velmi přátelské atmmosféře. Navštívili jsme i památník partyzánské skupiny Jermak.

   

__________________________________________________________________________________________

BURZA V NÁRODĚ DOPADLA DOBŘE.


V sobotu 25.10. se v dopoledních hodinách uskutečnilo v prostorách přednáškového sálu Národního domu již 2. sběratelské setkání. Toto setkání opět pořádalo naše občanské sdružení. S průběhem tohoto setkání jsme spokojeni. Příjemná a pohodová atmosféra podbarvená starodávnou hudbou z 1. republiky a fotografiemi z aktivit a činnosti našeho spolku, umocnila dobrou náladu jak vystavovatelů, tak návštěvníků v průběhu dopoledne.
Jsme rádi, že se naplnil sál a přijelo jednou tolik vystavovatelů než na jaře. Svědčí to o tom, že zájem je a že by se do Prostějova opět mohly tyto burzy
bleší trhy vrátit. I návštěvníků bylo více, než na jaře. Lidé si prostě musí na to zvyknout.
Uvažujeme, že by tato sběratelská setkání, která chceme pořádat 2 x do roka (květen a říjen) přesunuli na neděle dopoledne. Jednak se to nebude bít s termíny jiných burz a bleších trhů v České republice a dále lidé většinou v sobotu vyvíjejí i jiné aktivity (související s jejich zájmy a koníčky). Toto je pasivní činnost pro občany, nicméně i oni zde mohou najít pěkné kousky do svých sbírek, či se mohou svých sbírek takhle zbavit.
Sběratelské setkání navštívil soukromně i primátor města Prostějov Miroslav Pišťák, který je rovněž velkým faleristikem. Jeho přítomnost nás rozhodně potěšila.
Jeden z návštěvníků na otázku: „Jak se mu toto setkání líbilo?“, zhodnotil tuto vydařenou akci humorně takto: „Bylo to tu fajn a bylo to rozhodně mnohem lepší, jak moje druhá svatba.“
Bylo dobře, že byla burza zaměřena na všechny obory sběratelské činnosti.

Další setkání proběhne až v květnu 2015. Jsme již nyní přesvědčeni, že si své místo v Prostějově tato burza již našla a hodláme v této činnosti pokračovat i do budoucna.
__________________________________________________________________________________________

Pietní akt Louny - Mělce

Ve čtvrtek 16.10. jsme se společně s příslušníky KVV Prostějov a některými dalšími kluby výsadkových veteránů ČR zúčastnili pietního setkání, které uspořádal městský úřad Louny. Tohoto aktu se účastnili i někteří pamětníci a občané města Louny a okolí, kteří se přišli poklonit hrdinství vysadkařů, kteří za svobodu naší vlasti položili svůj život. Všichni účastníci tohoto setkání si tak připomněli u památníku tragickou událost, kdy přesně před 70 lety byli zastřeleni při vysazení paradesantní partyzánské skupiny Jan Kozina u obce Mělce 3 výsadkáři. Pietního aktu se zúčastnil i příslušník partyzánské paradesantní brigády Jan Kozina, 92 letý kpt. v.v. Mgr. Josef SZTACHO, dcera velitele tohoto výsadku plk. i.m. Vasila KIŠE paní Miroslava HOLUBOVÁ, na pietní vzpomínku přijel až z Rostova na Donu (Ruská federace) vnuk bratra padlého výsadkáře por. i.m. Arkádie Ivanoviče JASTREMSKÉHO, Alexej JASTREMSKIJ. Právě jeho projev v češtině byl velice emotivní. Poprvé navštívil se svoji rodinou místo, kde zahynul bratr jeho dědečka.
Naše občanské sdružení se rozhodlo udělit na návrh KVV Tábor těmto lidem nově vydaný pamětní odznak na stuze k 70. výročí zasazení paradesantního výsadku Jan Kozina, a to za bojové nasazení a jejich podíl při boji za svobodu Československa od fašismu. Zároveň jsme se rozhodli udělit tuto medaili, a to za trvalé, důstojné udržování válečných tradic a památky hrdinů, kteří položili své životy při osvobozování naší vlasti i městu Louny.
Udělili jsme i pamětní odznak na šroub, který byl vydán k 70. výročí činnosti partyzánské paradesantní brigády Jan Kozina. Za zpracování originálního odznaku Jan Kozina před mnoha lety jeho autorovi kpt. v.v. Mgr. Josefu SZTACHOVI, za trvalou péči a udržování pietního místa skonu 3 výsadkářů této skupiny starostovi města Louny Radovanu ŠABATOVI a za trvalé a cílevědomé přenášení tradic a podíl na této pietní akci předsedům klubů výsadkových veteránů Tábor
plk. v.v. Ivo KVASNIČKOVI a Jindřichův Hradec plk. v.v. Petru ČEJKOVI.
Město Louny vydalo u příležitosti 70. výročí této události i hezky napsanou publikaci
„Stalo se na Mělcích 1944“.

__________________________________________________________________________________________

Předání šeku 601. skss

Dne 7.10.2014 jsme předali za občanské sdružení ČERVENÉ BARETY darovací šek s částkou 25 000 korun českých Nadačnímu fondu 601. skupině speciálních sil generála Moravce. Darovací šek od nás převzal velitel 601. skss plk. Ing. Karel ŘEHKA společně s předsedou správní rady " Klubu 601. skupiny speciálních sil , z.s. " Ing. Vladimírem GANZAREM. Jsme rádi, že můžeme i touto formou podpořit činnost Nadačního fondu a s tím i spojené projekty, které jsou z tohoto fondu financovány.Touto cestou chceme poděkovat i našim sponzorům, partnerům námi pořádané akce, respektive II. ročníku pochodu po stopách 22. výsadkové brigády, jejichž loga jsou zveřejněny na darovacím šeku. 

__________________________________________________________________________________________

Předání pamětního odznaku generálu Jánu ILANOVSKÉMU

V pondělí tomu bylo právě 70 let, kdy se DUKELSKÝ PRŮSMYK stal branou k naší svobodě. 6. října tohoto roku si připomněli účastníci pietního setkání společně s doposud žijícími veterány 2. světové války tyto události na Dukle.Této události se zúčastnila i křtitelka našeho odznaku, který jsme vydali u příležitosti připomenutí si 70. výročí vzniku 2. čspdb v SSSR, poslední žijící příslušnice 2. československé samostatné paradesantní brigády paní Boženka Ivanová. Před konáním této pietní vzpomínky jsme se v předstihu dozvěděli informaci, že se zde paní Boženka setká s dalším doposud žijícím bývalým příslušníkem této jednotky, panem generálem Jánem Iĺanovským. Vzhledem k množství akcí, se nám nepodařilo této akce osobně zúčastnit. Požádali jsme paní Boženku, zda by nemohla našim jménem, jménem občanského sdružení ČERVENÉ BARETY předat panu generálovi - bývalému příslušníkovi paradesantní brigády námi vydaný pamětní odznak na stuze a popřát panu generálovi hodně štěstí a zdraví a poděkovat mu za to co vykonal v době, kdy bojoval za naši svobodu a lepší zítřky. A zde Vám již přinášíme pár fotografií, které zachycují tuto pro nás významnou událost, a to předání naší medaile panu generálovi.
 

__________________________________________________________________________________________

6. ročník soutěže průzkumných hlídek

Stejně jako loni, tak i letos se naše občanské sdružení podílelo na zdárném průběhu 6. ročníku Soutěže průzkumných hlídek - celoarmádní soutěže, jejímž cílem je prověřit praktické a teoretické dovednosti jednotlivých průzkumných hlídek při plnění úkolů, přibližujících se reálné situaci při zasazení průzkumných orgánů. Díky našemu partnerství a podpoře ze strany sponzorů se mohli vítězové těšit z cen v celkové hodnotě 50 000 Kč.
Více se můžete dočíst zde, nebo zde nebo i zde. 

__________________________________________________________________________________________


Článek o poslední žijící příslušnici 2. čspdb.

Článek "Toto má byť voják, výsadkár?" vyšel v týdeníku EURO 11. srpna 2014.
Dokument je možno stáhnout zde

__________________________________________________________________________________________


Partyzánský pochod Jermak - Račice


Vážení přátelé a sympatizanti našeho občanského sdružení,

Dne 23. 8. 2014 jsme se zúčastnili partyzánského pochodu, který byl připraven k 70. výročí od vysazení oddílu JERMAK, který v této oblasti operoval. Účastníci pochodu šli po stopách tohoto oddílu, navštívili jeho štáb a další připomínky jeho činnosti. Start a cíl pochodu byl symbolicky umístěn do objektu Památníku Hodonín u Kunštátu, kde se v průběhu několika let propojila válečná tragedie s poválečnými represemi.
Uctili jsme památku obětí Cikánského tábora a položili kytičku u lesního hřbitova poblíž tábora. Měli jsme i tu možnost se osobně setkat s panem Antonínem PAVELKOU, který se zapojil v průběhu války do boje proti okupantům jako partyzán a působil jak v partyzánském oddílu Jermak tak i později v partyzánském oddíle Jan Kozina. Fotografii s tímto velice sympatickým a skromným mužem pro Vás uveřejňujeme. Setkali jsme se zde se spoustou našich kamarádů a známých, taktéž s pochodníky, kteří chodí na námi pořádaný pochod. Celá akce měla velice příjemný průběh a jak bylo patrné z ohlasů účastníků pochodu přímo v prostoru konání, tak se tato akce organizátorům povedla na jedničku. I my jsme byli rádi, že jsme se mohli zúčastnit a nasát atmosféru pochodu, který pořádala Československá obec legionářská - jednota plk. J. Švece - Horácko. Taktéž zde byla možnost nabídnout prostřednictvým společnosti SM PARAPRESENT s.r.o. některé předměty s výsadkovou tématikou a především odznak na sponu k 70. výročí zasazení výsadkové skupiny JERMAK - RAČICE, který byl za tímto účelem vyroben.

__________________________________________________________________________________________


Toulky po východních Čechách

Vážení sympatizanti a příznivci,


ve dnech 3. a 4. 8 jsme se věnovali příjemným povinnostem a záležitostem. V těchto dnech jsme navštívili čtyři osoby, které spojuje láska a hrdost k výsadkářům.
Naše první zastavení toulkami po východních Čechách patřilo panu npor. v.v. Josefu DEJDAROVI, který v tomto roce oslavil své 80. narozeniny a jak jinak než ve své rodné Budislavi, v kruhu svých kamarádů, členů klubů výsadkových veteránů snad ze všech koutů naší republiky. Pan Josef narukoval na vojenskou základní službu k tehdy se rodícímu výsadkovému vojsku do Zákup u České Lípy v roce 1951 a posléze v rámci reorganizace sloužil i v Prešově. Vojenskou základní službu ukončil v roce 1953. Seskoky a dění kolem letiště mu natolik učarovalo, že se po ukončení vojenské služby věnoval sportovnímu parašutismu v para klubu Karlovy Vary. Celkem provedl k dnešnímu dni 1654 seskoků. Stal se krajským para inspektorem a v roce 1959 získal titul zasloužilý MISTR SPORTU.  Seskoky prováděl i s Jaroslavem Jehličkou, Gustavem Koubkem, Zdeňkem Kaplanen, Mallym, Rajmanem a dalšími v té době již velice známými parašutisty, kteří byli uznávání po celém světě. Pan Dejdar v roce 1969 emigroval i se svoji rodinou do Německa a začíná zde nový život, ale na svoji vlast nezapomíná. Až v roce 1987 mohl opět navštívit svoji vlast a rodnou Budislav. Po revoluci v roce 1989 se vrací zpět do ČR, kde v současné době tráví se svoji velice charismatickou manželkou Zdenkou svůj volný čas. Popřejme panu Dejdarovi ještě jednou hodně výsadkového zdraví a jak praví jeden klasik, modré nebe nad hlavou.


Naše druhé zastavení patřilo panu plukovníku v.v. Janu Velíkovi, příslušníku 2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR. V únoru roku 1945 byl shozen spolu s dalšími dvěma parašutisty na území Moravy jako příslušník zpravodajské skupiny STAS. Dne 2.8. oslavil pan Jan Velík své 93.narozeniny a my jsme u toho nemohli chybět. Pan plukovník od nás obdržel jako první odznak partyzánské skupiny JERMAK RAČICE s číslem 005, které naše občanské sdružení společně s Československou obcí legionářskou jednota plk. Švece Horácko a dále se společností SM PARAPRESENT s.r.o. vydávají k 70. výročí zasazení této výsadkové skupiny. Naší návštěvě byl přítomen i jeho syn a dále jeho kamarád pan Jiří Hrachovina.  (zde je odkaz na článek z předcházející návštěvy).


Třetí zastavení jsme provedli u paní Markéty Jehličkové, vdově po tragicky zesnulém vynikajícím sportovci parašutistovi pplk. I.M. Jaroslavu Jehličkovi. Měli jsme tu možnost nahlédnout do překrásných fotografií, které byly převážně pořízeny v 60. letech na letišti v Chrudimi. Některé tyto fotografie uveřejňujeme. Celé, i když krátké setkání proběhlo ve velice milé a přátelské atmosféře. Článek o předcházející návštěvě si můžete přečíst zde.


Poslední naše zastavení bylo v České Třebové u naší paní Boženky Ivanové, poslední žijící příslušnice 2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR. Paní Boženka nám v tomto roce, dne 17.1. pokřtila v posádce Prostějov pamětní odznak, který naše občanské sdružení vydalo ve spolupráci se společností SM PARAPRESENT s.r.o.  Více o křtu zde. Paní Boženka je velice příjemná a skromná žena, která nás pohostila jak jinak než pirohy a skvělou bábovkou. Toto naše poslední setkání bylo perfektní tečkou našimi toulkami po Pardubickém kraji.__________________________________________________________________________________________


Návšteva dalšího příslušníka 2. čspdb v SSSR

Vážení sympatizanti, přátelé,


6.6.2014 jsme podnikli cestu do obce Svratka, kde jsme navštívili pana plukovníka v.v. Jana Velíka, příslušníka 2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR. Tento výjimečný a velice skromný člověk se narodil 2. 8. 1921 v Hodoníně. Naše setkání s tímto mužem proběhlo ve velice přátelské atmosféře a my měli možnost, se s tímto parašutistou osobně seznámit a udělit mu za naše občanské sdružení ČERVENÉ BARETY pamětní odznak na stuze, který jsme v tomto roce vydali u příležitosti 70. výročí vzniku 2. čs pdb v SSSR. S tímto oceněním jsme mu taktéž předali pamětní minci, v kategorii osobností výsadkového vojska a výsadkových jednotek, kde první osobností je velitel této jednotky, brigádní generál Vladimír Přikryl. Samozřejmě jsme panu Velíkovi dovezli i červený baret, který mu udělal velikou radost. V roce 2011 mu bylo presidentem ČR propůjčeno státní vyznamenání, řád Bílého lva II. stupně vojenské skupiny za zvlášť vynikající zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost. Zde je krátký životní příběh pana plukovníka Jana Velíka.
V roce 1940 zakončil studium reálného gymnázia a téměř okamžitě byl nasazen v přístavu Hamburk. Zběhl, byl chycen ve Vídni a tři měsíce vězněn gestapem. Jeho maminka v té době žila na Slovensku a tam byl také předán německými úřady. Již 1. října 1942 vstoupil do Slovenské armády v Trnavě. Zde prošel základním výcvikem a po té byl odeslán na východní frontu. Po čtrnácti dnech na frontě zběhl, a již 1.3.1943 vstoupil do Sovětské armády, se kterou se zúčastnil bojů od Kurska až po Dněpr jako tankový desant.
28. prosince téhož roku byl na vlastní žádost předán do sestavy Československé samostatné paradesantní brigády, která se od 1. 1. 1944 formovala v Jefremově. Zde také absolvoval výcvik, provedl čtyři seskoky z balonu a následně i tři seskoky z letounu Li
2. S velitelem 2. čs pdb v SSSR, tehdy plukovníkem Vladimírem Přikrylem se zúčastnil všech bojových operací. Společně s dalšími 14 příslušníky paradesantní brigády absolvoval výcvik zpravodajských odborností v Moskvě a jeho poslední operací výsadkem, bylo zasazení tříčlenné zpravodajské skupiny STAS dne 20. 2. 1945 na území protektorátu Čechy a Morava. Velice důležité a cenné zpravodajské informace získávané touto tříčlennou zpravodajskou skupinou byly předávány prvnímu Československému armádnímu sboru.
Po válce zůstal v československé armádě na MO a sloužil v hodnosti poručíka u spojovacího vojska. V roce 1946 byl povýšen do hodnosti nadporučíka. Po únorových událostech v roce 1948 se ocitl na „ ČERNÉ LISTINĚ “ nepohodlných důstojníků a k 30. listopadu roku 1949 byl protiprávně, z politických důvodů propuštěn z armády.
Nikdy nebyl členem žádné z politických stran. Čtyřicet let nesměl vykonávat úřednickou a ani technickou funkci a byl neustále kontrolován, vyslýchán ve služebnách StB, a to především z důvodu podezření, že spolupracuje s americkou tajnou službou.
V roce 1968, po vstupu spojeneckých vojsk na území tehdejšího Československa vrátil sovětskému velvyslanectví všechna vyznamenání a odsoudil tento vstup vojsk Varšavské smlouvy. To byl další důvod pro šikanu jeho osoby i jeho rodiny v době normalizace.
V lednu roku 1990 se stal zakládajícím členem SVO (Sdružení vojenská svoboda), jež bylo později přejmenováno na Vojenské sdružení rehabilitovaných. V tomto sdružení je dodnes.
2. 8. 2014 se dožívá pan plukovník 93 let a my u tohoto nesmíme chybět a určitě jej opět navštívíme a pogratulujeme mu k tomuto jeho životnímu jubileu.
Jindra a Michal

__________________________________________________________________________________________


Výroční odznak k 70. výročí vzniku 2. čspdb v SSSR

Pro velký zájem jsme nechali udělat další výroční odznaky k 70. výročí vzniku 2.čspdb v SSSR. Tentokrát ale v provedení na dva piny. Objednat si je můžete na www.smparapresent.cz/vyrocni-odznak-na-dva-piny.html

Jindra a Michal

__________________________________________________________________________________________


Pamětní odznak II. ročníku pochodu "Po stopách 22. vb"

Představujeme Vám pamětní odznak na stuze vydaný k II. ročníku pochodu "Po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov". Obdrží ho účastníci pochodu. Více se dozvíte o pochodu na samostatných stránkách www.pochod22.vb.cz. Ve starostříbře je pro pochodníky. Ve starobronzu je pro pořadatele, organizátory a partnery.

Jindra a Michal

__________________________________________________________________________________________


Setkání s přáteli na Slovensku

30.5. - 1.6.2014 jsme přijali pozvání od našeho přátelského slovenského klubu - 1. prieskumný prápor Bratislava, abychom společně s nimi uctili památku příslušníkům 2. čs. paradesantní brigády v SSSR a výstupem na nejvyšší horu Nízkých Tater Ďumbier, kde příslušníci sváděli těžké boje s okupanty, si dokázali, že nepatříme ještě do "starého železa". Velice povedená akce, jen nás velmi mrzí, že je památník ve strašném stavu. Je zničený, nikdo se o něj nestará a nikdo o něj nepečuje, natož, aby vynaložil nějaké finanční prostředky na jeho opravu a rekonstrukci. Svědčí to o postoji státu a obce k k uctění hrdinů, kteří bojovali za svobodu a mnohdy položili za ni i svůj život. Je to velká škoda, že si tohoto odkazu nevážíme. HISTORIA MAGISTRA VITAE - Historie je učitelkou života. A my dodáváme, kdo si neváží historie, jako by nebyl.

Jindra a Michal

__________________________________________________________________________________________


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY POCHODU:

V prostoru obce Vícov, tato obec se nachází v závěru jak pochodové trasy na 12 tak i 30 km se budou plnit doplňkové disciplíny. V prostoru místního fotbalového hřiště se nachází hned vedle nově vybudovaný komplex sportovišť a zde se budou plnit dvě doplňkové disciplíny sportovního klání o dvě velice hodnotné ceny. Zúčastnit se mohou pouze ti účastníci pochodu, kteří uhradili plný účastnický poplatek ve výši 600 Kč. Jedna cena bude věnována společností SKY SPORT tandemové seskoky a druhá cena bude zakoupena naším občanským sdružením. Jedná se samozřejmě o tandemový seskok s Honzou Wantulou, který se angažuje v oblasti parašutismu více jak 32 let. Má více jak 14 500 seskoků, je Instruktor sportu a držitelem kategorií D, T, AFF, H, I a ŘS.  Co více k této osůbce dodat, snad jen to, že je Honza profesionál každým coulem a že se může pyšnit tituly absolutního mistra světa v klasických disciplínách z Číny a je taktéž i absolutním mistrem Evropy z Turecka atd., atd.
Soutěžit se bude, jako tomu bylo i loni samostatně jak v kategorii muži tak i v kategorii ženy. Z obou dvou disciplín se sečtou body a ten kdo získá největší počet bodů, obdrží poukázku k provedení tandemového seskoku na letišti v Kunovicích. Tak jako tomu bylo i minulý rok, v případě rovnosti bodů v obou kategoriích (ženy a muži), rozhoduje vždy ve prospěch vítěze ročník narození. Stručně řečeno, při rovnosti bodů starší vyhrává. A v čem se to bude soutěžit?  
V hodu basketbalovým míčem na koš ve vzdálenosti 3 metry. Každý zúčastněný má k dispozici celkem 5 hodů na standardně umístněný koš. Co zásah, to dva body. Maximální získaný počet bodu na tomto pracovišti činí tedy 10 bodů.

V odhodu tří petanquových koulí do předem vyznačených tří prostor do vzdálenosti tři, čtyři a pět metrů. Vytýčené prostory budou o velikosti 40 x 40 cm. Je přípustný pouze hod koulí jak to povolují pravidla PETANQUE, tedy spodní hod koulí, nikoliv vrh. Za každý zasažený cíl získává soutěžící 3 body. Maximální získaný počet bodů na tomto pracovišti tedy činí 9 bodů.


BODY Z OBOU DISCIPLÍN SE NA PRACOVIŠTI ČÍSLO 2 SEČTOU A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ TOHOTO SPORTOVNÍHO KLÁNÍ O DVA TANDEMOVÉ SESKOKY BUDE VYHLÁŠENO V PROSTORU SRUBOVÉHO TÁBORA HAMRY V ČASE MEZI 17. 00 18. 00 HODIN.

Je možno se informovat u rozhodčího, v případě vydařeného splnění soutěžních disciplín, zda má někdo podobný součet bodů, nebo zda někdo získal větší součet a případně při rovnosti bodů se dotázat i na ročník narození. V případě že by potenciální vítěz nemohl čekat v prostoru UVZ Hamry na oficiální vyhlášení výsledků, bude tato informace zveřejněna na našich stránkách, vítěz telefonicky informován a poukázka k provedení tandemového seskoku mu bude odeslána na jeho adresu v doporučeném a pojištěném dopise.


__________________________________________________________________________________________


100. výročí narození pplk. i.m. Jaroslava Švarce

Dnes 11.5.2014 jsme měli tu čest se zůčastnit vzpomínkové akce na člena paraskupiny TIN pplk. i.m. Jaroslava Švarce. V kostele v obci Velký Újezd proběhlo nejen vzpomínkové setkání a bohoslužba, ale i požehnání publikace - rotný Jaroslav Švarc - "Češi se nikdy nevzdávají..."
Jejím autorem je por. Martin Vaňourek. Skvělá akce, hezky prožité dopoledne. Spousta nových informací. Malá informace pro Vás. Podívejte se na film "ATENTÁT". Především na závěr, kdy bojovali výsadkáří v kryptě a kde si vzali 18.června své životy. Jména, kterými se oslovovali neodpovídají jejich pravým jménům. Proč tomu tak bylo? Proč režisér nemohl, či nechtěl použít pravá jména těchto hrdinů, kteří položili životy za svoji vlast?

Jindra a Michal

__________________________________________________________________________________________


První sběratelské setkání je za námi

Rozhodli jsme se vrátit do Prostějova tradici sběratelských burz a setkání sběratelů všeho druhu. V sobotu 10.5.2014 jsme obnovili po dlouhé době takové setkání. Uskutečnilo se v krásných secesních prostorách Národního domu v 1. patře v přednáškovém sále. Účast návštěvníků byla odpovídající prvnímu ročníku a přiško více jak 100 lidí. Celkem přišlo vystavovat a prodávat 14 vystavovatelů. Můžeme říci, že spokojenost byla na všech stranách a byl to dobrý začátek pro další pokračování. Druhá burza se uskuteční 25. října 2014 na stejném místě od 07,00 do 13,00. Zveme všechny vystavovale, sběratele, lidi, kteří vlastní nějaké starožitné věci a nepotřebují je, či k nim nemjí vztah. Přijďte se podívat, podiskutovat a něco vyměnit, či koupit.

Jindra a Michal

__________________________________________________________________________________________


První mince z řad osobností
vojenského a sportovního parašutismu je na světě


Pro naše sympatizanty a příznivce máme další příjemnou zprávu. Světlo světa spatřila další mince tentokrát ve starostříbře Tato první mince z kategorie osobností Vojenského a sportovního parašutismu se opravdu povedla. Je na ní vyobrazen Vynikající sportovec - parašutista, několikanásobný mistr světa v parašutismu pplk. i.m. Jaroslav JEGHLIČKA. Pokud máte zájem, můžete si je objednat na  www.smparapresent.cz/--osobnosti-vojenskeho-a-sportovniho-parasutismu.html. O mince začíná být velký zájem. Je jich vyrobeno pouze 300 ks. Jednou to bude slušná a hodnotná sbírka. Takže pokud uvažujete o rozšíření svých sbírek, neváhejte dlouho.

Jindra a Michal


__________________________________________________________________________________________


Představení raznice na pamětní odznak pochodu

Dnes Vám představujeme přední stranu raznice na pamětní odznak 2. ročníku pochodu "Po stopách 22. vb" s portrétem pana pplk. Juříčka (hodnost ve které velel).


Jindra a Michal


__________________________________________________________________________________________


Náramky přežití

Pro naše sympatizanty a příznivce máme příjemnou zprávu. Nechali jsme pro Vás vyrobit náramky přežití s logem našeho občanského sdružení. Vyrábí se ve třech barevných provedeních a v pěti velikostech. Pokud máte zájem, můžete si je objednat na  http://www.smparapresent.cz/naramky.html. Najdete zde i další výrobky. Vypadají opravdu pěkně. Oba je s hrdostí nosíme.

Jindra a Michal


__________________________________________________________________________________________


Červené barety se setkaly s příslušníkem 2. čs. paradesantní brigády v SSSR

Na základě otištěného článku v časopise Národní osvobození č.7/2014 se nám přihlásil syn jednoho z posledních žijících příslušníků 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR, že by měl zájem o vydaný pamětní odznak k 70. výročí vzniku této jednotky pro svého otce.
„Neváhali jsme a zkontaktovali se s panem plukovníkem v.v. Viliamem Korbačkou, který byl naším telefonátem velice potěšen“. Vydali jsme se tedy do Brna, kde jsme pamětní odznak na stuze a pamětní minci s jeho velitelem, brig. gen. Vladimírem Přikrylem, 91 letému „fronťákovi“ udělili. Přivítání i s jeho manželkou v jejich soukromí bylo velmi vřelé a tak došlo i na povídání a vzpomínání“. Setkání se zúčastnil i plukovník v.v. Jindřich Starý (sen.), který se s plukovníkem Korbačkou znal z dřívější doby. Zde je krátký životní příběh člověka, který bojoval za osvobození vlasti.
Viliam Korbačka se narodil 25.11.1922 v obci Hronec v okrese Brezno na Slovensku. 1.10.1942 narukoval povinně na vojenskou základní službu ke 4. pěšímu pluku. Prodělal spojovací výcvik. V květnu 1943 byl známými prasečáky z Dolního Kubína přesunut na frontu na Krym, aby zde bojoval za Němce. Operace nedopadla dobře, Němci museli ustupovat a slovenští vojáci, kteří byli donuceni bojovat za německou armádu, navázali spojení se sovětskou armádou a zběhli.
17.1.1944 už mladý svob. Korbačka stál na nástupu v Jefremově, kde se zrodila paradesantní brigáda. Prodělal parašutistický výcvik v počtu 15 seskoků. V květnu 1944 bylo cvičení o připravenosti a Viliam byl přesunut do Proskurova. Byl zasazen do operací v rámci SNP. 28.10.1944 byla brigáda rozkazem velitele Přikryla rozpuštěna a přešlo se na partyzánský způsob boje. V té době, už co by rotný Korbačka, působil v partyzánské skupině Jegorov. Při postupu sovětských vojsk spadla tato partyzánská skupina pod jejich velení. 24.2.1945 byla sovětská průzkumná jednotka přepadena a Viliam byl těžce zraněn v obličeji. Do 2.4.1945 se léčil v ruské nemocnici. Po válce působil jako spojař v Martině u 4. pěšího pluku.
V říjnu 1945 přišla s rodinou na Slovensko jeho budoucí žena Marie. Svých 16 let už oslavila v rodinném kruhu rodiny Korbačkových. Láska a zamilovanost byla tak velká, že se už rok po válce v květnu vzali a ještě tentýž rok v prosinci se jim narodil syn Milan. Viliam se přestěhoval s rodinou na Moravu, kde sloužil u 3. pěšího pluku. V roce 1951, přesně na den po 6 letech, kdy měl těžké zranění, se jim narodila dcera Eva. Dnes jsou manželé Viliam a Marie spolu 68 let a jsou si velkou oporou.
Plukovník ve výslužbě Viliam Korbačka sloužil v závěru své vojenské kariéry jako Náčelník okresní vojenské správy Brno - venkov. Odešel do řádného vojenského důchodu v roce 1978. Je nositelem řady domácích i zahraničních vyznamenání.
Bylo nám ctí udělit osobně člověku, který sloužil v "parabrigádě" jeden z posledních pamětních odznaků vydaných právě k 70. výročí vzniku této jednotky společně s pamětní mincí. Na památku setkání s námi jsme mu darovali také červený baret (symbol všech výsadkářů) “.


Jindra a Michal


__________________________________________________________________________________________


Vzpomínková akce
100. výročí narození generálmajora Rudolfa KRZÁKA


  V pátek 4.4.2014 se uskutečnila v Bernarticích vzpomínková akce na 100. výročí narození generála Rudolfa Krzáka. Vysoká účast členů klubů výsadkových veteránů, politiků a dalších významných hostů nasvědčovaly význam a důležitost celé akce. Při akci byla odhalena pamětní deska na rodném domě generála Krzáka. Zástupci VHÚ potom v sokolovně ukázaly fotoprezentaci života Rudolfa Krzáka. Naše občanské sdružení udělilo vydanou pamětní minci generálmajora Rudolfa Krzáka a s velkou úctou ji předalo synovi a dceři pana generála, stejně tak starostovi obce Bernartice a klubu výsadkových veteránů Písek.

Jindra a Michal


__________________________________________________________________________________________


DRUHÁ MINCE JE NA SVĚTĚ

  Opět zdravíme naše spřízněné duše, kamarády a naše sympatizanty . Máme pro Vás dobrou zprávu. Světlo světa spatřila druhá mince v kategorii osobností výsadkového vojska a výsadkových jednotek. Ve spolupráci se společností SM PARARAPRESENT s.r.o. je vyrobena pamětní mince na které je generálmajor Rudolf Krzák (zakladatel čs. výsadkového vojska). V této kategorii v tomto roce ještě vyjdou dvě mince. Mincesi můžete objednat na www.smparapresent.cz

Jindra a Michal


__________________________________________________________________________________________


1. sběratelské setkání

  Naše občanské sdružení uspořádá 10.5.2014 v krásných secesních prostorách přednáškového sálu Národního domu 1. sběratelské setkání všeho druhu. Setkání začne v 07,00 hod. a bude končit ve 13,00 hod. Chceme tak navázat na tradice a historii, kdy v Prostějově probíhaly sběratelské burzy a sběratelská setkání. Věříme, že se naše aktivita chytí a bude prospěšná jak pro návštěvníky a nakupující, tak i pro vystavovatele a prodejce. Samozřejmě to obohatí i turistický ruch v centru města Prostějov.
Těšíme se na setkání s Vámi. Burza bude probíhat vždy ve dvou termínech a to v jarním a podzimním.

Jindra a Michal__________________________________________________________________________________________


Vzpomínková akce
100. výročí narození generálmajora Rudolfa KRZÁKA


  4.4.2014 se uskuteční v Bernarticích vzpomínková akce na 100. výročí narození generála Rudolfa Krzáka. Při této příležitosti chceme představit a udělit v pořadí druhou pamětní minci v kategorii - osobnosti výsadkového vojska a výsadkových jednotek, zakladatele výsadkového vojska generálmajora Rudolfa Krzáka. Na náhled se můžete podívat na další fotce. K dispozici bude od 4.4.2014 Objednat si ji můžete na stránkách www.smparapresent.cz

Jindra a Michal


__________________________________________________________________________________________


PRVNÍ MINCE JE NA SVĚTĚ

  Zdravíme naše spřízněné duše, kamarády, naše sympatizanty a prostě všechny Ty, kterým historie není lhostejná a kteří se i poohlédnou dozadu a připomenou si rádi osobnosti výsadkového vojska a výsadkových jednotek. Ve spolupráci se společností SM PARARAPRESENT s.r.o. je vyrobena první mince v kategorii OSOBNOSTÍ VÝSADKOVÉHO VOJSKA A VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK a věřte, takových es jako byli pan brigádní generál Vladimír PŘIKRYL ( velitel 2. československé samostatné paradesantbí brigády v SSSR ) máme v naší historii ale i současnosti dostatek. V této kategorii budou vycházet ročně čtyři mince, kde postupně představíme věřejnosti další a další osobnosti, mezi kterými nebude chybět například generál Karel Paleček, generál Rudolf Krzák, plk. Josef Černota a další. Mince budou vycházet co tři měsíce a budou v omezeném nákladu. Budou číslované a u každé mince bude malý certifikát s povídáním o osobnosti, které bude mince zasvěcena. Přikládáme foto mince s vyobrazením první osobnosti. Mince v této kategorii budou v povrchové úpravě starobronz. Více k tomuto projektu a možnosti získání této mince od neděle 9.3.2014 na www.smparapresent.cz

Jindra a Michal


__________________________________________________________________________________________


Sdělení pro naše sympatizanty a sběratele, které oslovil náš projekt
"Pamětní mince - OSOBNOSTÍ VÝSADKOVÉHO VOJSKA A VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK"

  V této kategorii je první pozornost věnovaná osobnosti velitele 2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR, a to brigádnímu generálovi Vladimíru Přikrylovi. O jeho osobě toho bylo napsáno spousty, jak na internetu, tak i v knihách a odborných článcích, které o tomto vojákovi vyšly. S těmito informacemi jsme pracovali i my a na základě upozornění jednoho našeho sympatizanta, jsme si potvrdili, že existují snad tři různé datumy úmrtí této osobnosti. Uvádí se datum 13.4.1968, dále 14.6.1968 a další prameny uvádějí i datum 14.4.1968. Rok 1968 a místo úmrtí Plzeň je stoprocentní, odlišnosti jsou pouze ve dnu a měsíci jeho úmrtí.
  My pracovali s informací (datumem úmrtí 14.6.1968). Na základě těchto indicií, aby snad nedošlo k nějaké mystifikaci a překroucení faktů, jsme dnes ráno oslovili Oddělení služeb, Matrika
Magistrát města Plzně a požádali je telefonicky o úřední ověřenou informaci ohledně úmrtí osoby pana Vladimíra Přikryla. Vzhledem k tomu, že je pan generál po smrti více jak 30 let, není tato informaci již důvěrná a určena pouze pro rodinné příslušníky, ale je ji možno získat (ne však telefonicky), a to na základě písemné žádosti, anebo při osobní návštěvě Matriky za příslušný poplatek. Oslovili jsme jednoho našeho sympatizanta, který žije trvale v Plzni a minulý rok se účastnil námi pořádaného 1. ročníku pochodu „ Po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov“, a ten pro nás tuto informaci okamžitě zabezpečil a poslal nám ihned kopii dokumentu, kde se píše kdy a kde, v kolik hodin a na co zemřel pan generál Přikryl.
  Tímto bychom chtěli uvést ve známost tuto námi úředně ověřenou informaci o úmrtí velitele 2. čs. pdb v SSSR. Je to 14.4.1968 v Plzni. Pan generál skonal ve VN Plzeň, na interním oddělení v uvedený den v čase 02.00 hodin. Zemřel na infarkt Myocardu. Tolik o tom co se píše v dokumentu z Matriky - Magistrátu města Plzně. Kopii dokumentu pro Vás zveřejníme.
Vzhledem k tomu, že na zhotovené raznici je námi špatně uvedené datum, musí výrobce předělat přední stranu raznice. Bylo oznámeno, že mince bude vyrobena 15.2.2014. Bohužel díky této skutečnosti bude výroba a následná distribuce zpožděna řádově o sedm až deset dní. Děkujeme za pochopení.

Jindra a Michal


__________________________________________________________________________________________


Křest pamětního odznaku vydaného k 70. výročí vzniku 2. čs pdb v SSSR
dne 17.1.2014 v Prostějově.


Na základě spolupráce dvou subjektů, občanského sdružení ČERVENÉ BARETY a společnosti SM PARAPRESENT s.r.o. je v tomto roce organizován projekt za účelem prezentace, osvěty a poohlédnutí se do minulosti - historie vzniku 2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR, která vznikla v roce 1944 na území tehdejšího Sovětského svazu v JEFREMOVĚ. Právě v tomto roce si připomínáme 70. výročí vzniku této paradesantní jednotky, která bezesporu položila jeden ze základních pilířů výstavby výsadkového vojska a výsadkových jednotek v poválečné historii Československa.
Křest pamětního odznaku se uskutečnil dne 17. 1. 2014 od 13. 00 hodin na půdě VÚ 8280 Prostějov. Je to krycí číslo útvaru, který vznikl v roce 1952 v Prešově tehdy pod názvem 22. výsadková brigáda. Toto krycí číslo útvaru 8280, přetrvalo do dnešních dnů a dnešní 601. skupina speciálních sil generála Moravce je hrdým pokračovatelem tradic útvaru, který vznikl před více jak 63 lety.
Samotného křtu se zúčastnila řada významných osobností jak z vojenského tak i civilního života. Velice důležitou osobou, která přislíbila svoji osobní účast na této akci, byla paní Božena Ivanová, rozená Fialová. Je to poslední žijící příslušnice 2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR. Paní Božena Ivanová v této jednotce sloužila společně i se svými rodiči.
Po provedeném křtu a udělení tohoto pamětního odznaku na stuze našim významným hostům, sympatizantům a sponzorům byla možnost si prohlédnout síň tradic 601. skss, která je zaměřena taktéž na historii našich výsadkových jednotek. Je zde i část expozice věnovaná 2. čs pdb v SSSR. Naše občanské sdružení v závěru křtu taktéž poprvé prezentovalo krátký videoklip z námi pořádané první akce a to I. ročníku pochodu po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov. Tento první ročník nesl název po prvním veliteli v působnosti činnosti jednotky v posádce Prostějov - plk. Františka MANSFELDA.
Celý tento akt a následně i malé pohoštění, které bylo zabezpečeno pro účastníky křtu naším občanským sdružením ČERVENÉ BARETY, proběhlo ve velmi milé, přátelské a kamarádské atmosféře.

Seznam osob pozvaných ne křest pamětního odznaku:

Božena Ivanová hlavní host /zúčastnila se
 Miroslav Pišťák / nezúčastnil se
 genpor. Ing. Petr Pavel, M.A. /nezúčastnil se
 plk. Ing. Karel Řehka /zúčastnil se
 plk. Mgr. Aleš Knížek / nezúčastnil se
 pplk. v.v. Ladislav Opletal /nezúčastnil se
 plk. v.v. Ing. Jindřich Starý /zúčastnil se
 plk. Mgr. Pavel Novák
/zúčastnil se
 Mgr. Jan Nagy
/zúčastnil se
 plukovník v.v. PhDr. Peter Švrlo PhD. /zúčastnil se
 plukovník v.v. Ing. Anton Múdry /zúčastnil se
 Ján Kopecký /zúčastnil se
 plk. PhDr. Eduard Stehlík /zúčastnil se
 pplk. v.v. Ing. Jindřich Čtverák /zúčastnil se
 pplk.v zál. Ing. Jiří Šafanda /zúčastnil se
 pplk. Ing. René Sabela /zúčastnil se
 nprap. Radek Vajdečka /zúčastnil se
 prap. Pavel Bodrogi /zúčastnil se
 kpt. v.v. Václav Kameník /zúčastnil se
 Jan Stříteský /nezúčastnil se
 Zbyněk Páč /zúčastnil se

__________________________________________________________________________________________

Informace pro sympatizanty a sběratele, kteří projeví zájem o námi vydávané mince, které budou zaměřeny na propagaci výsadkových jednotek, jejich osobností a v neposlední řadě i událostí výsadkového významu

Občanské sdružení ČERVENÉ BARETY bude vydávat v roce 2014 upomínkové, ražené číslované mince ve třech kategoriích. Každá kategorie bude vydávaná v jiné povrchové úpravě (staro-stříbro, staro-mosaz a staro-měď). Cílem a smyslem tohoto projektu je připomenout si některé osobnosti a události, které se zasloužili o výsadkovou zbraň a předat naší nové nastupující generaci výsadkářů, sympatizantů ale i široké veřejnosti informace o těchto osobnostech a historii, kterou tvořili tyto osobnosti a také události.
I. kategorie - Osobnosti výsadkového vojska a výsadkových jednotek (čtyři mince do roka - kvartálně )
II. kategorie - Osobnosti vojenského a sportovního parašutismu (čtyři mince do roka - kvartálně )
III. kategorie - Události výsadkového významu (dvě mince do roka - pololetně)
Na mincích v I. kategorii budou postupně vyobrazováni příslušníci naší armády (žijící i zesnulí), kteří se zasloužili o dobré jméno výsadkových jednotek. Mohou to být velitelé, jejich zástupci, náčelníci štábů ale i vojáci, prostě všichni Ti, co se nesmazatelným způsobem vryli do paměti svých spolubojovníků a kteří na ně i dnes s úctou a velikým respektem vzpomínají. Mince v této kategorii budou v povrchové úpravě staro-bronz.
Na mincích v II. kategorii budou postupně vyobrazováni armádní a sportovní parašutisté, kteří se zasloužili o dobré jméno našeho sportovního parašutismu. A věřte nám, je v této kategorii opravdu z čeho vybírat. Budou zde vyobrazeni příslušníci legendární Dukly ze 60. a 70. let minulého století, armádní a sportovní parašutisté a parašutistky, kteří sbírali sportovní ocenění na kolbištích snad po celém světě. Kategorie osobností vojenského a sportovního parašutismu bude v provedení staro-stříbro.
V poslední kategorii bychom rádi vzpomenuli některé události, na kterých se podíleli naši výsadkáři a parašutisté. Zde bychom rádi připomenuli události výsadkového významu, jako vznik 2. čs pdb v SSSR, dále výsadky ze západu, atentát na říšského protektora, cvičení Vltavu 1966, kde byl proveden největší výsadek našich jednotek v naší historii a další a další události a i v tomto směru je opravdu z čeho čerpat.
Každá mince bude mít i certifikát, kde bude samozřejmě uvedeno číslo mince a dále stručně popsána osobnost nebo událost, které je mince věnována.  
Tyto mince jsou určeny za zvýhodněnou cenu pro početnou členskou základnu klubů výsadkových veteránů jak v ČR, tak i na Slovensku, dále příslušníkům výsadkových útvarů AČR, kterým možnost získání těchto mincí bude taktéž nabídnuta. Poslední a nezanedbatelnou skupinou jsou i naši sympatizanti, kteří svoji osobní účastí podporují pravidelně akce pořádané naším občanským sdružením. Cena za tyto námi nabízené předměty pro tyto výše vypsané zájmové skupiny osob je za námi stanovenou zvýhodněnou cenu 165 Kč za jednu minci. Tuto zvýhodněnou cenu mohou uplatnit jen výše jmenované zájmové skupiny lidí. Občanské sdružení „Červené barety“ prověří oprávněnost zvýhodněné ceny.
Sběratelům a sympatizantům našeho občanského sdružení, kteří se aktivně neúčastní námi pořádaných akcí, můžeme nabídnout tyto mince v cenové nabídce 185 Kč.
K těmto mincím je možno si i přiobjednat plastové etue v různých formátech a provedeních, viz stránky společnosti, která toto pro nás bude zabezpečovat.
K ceně mince (í) je potřeba přičíst i cenu poštovného dle tarifů přepravní společnosti, která bude pro nás tyto přepravní úkoly zabezpečovat.  Preferujeme i osobní odběr dle předem domluveného dohovoru. Předpokládáme, že veškeré informace k objednání námi nabízených produktů se budete moci dočíst  již od 20.1.2014 na www.smparapresent.cz.
Určitě nic nepokazíme tím, že Vám již v této době sdělíme informaci, která osobnost v I. a II. kategorii bude znázorněna na námi vydávaných mincích. Dále vám poodhalíme i grafický návrh obou těchto produktů.

Nabízené pamětní mince v kategoriích I. až III. je možné si objednat počínaje 20. lednem 2014 na stránkách společnosti ( www.smparapresent.cz ), která pro nás bude zabezpečovat výrobu a distribuci těchto pamětních mincí. V případě již projeveného zájmu o tyto nabízené produkty (mince), je možné provést výjimečně již nyní objednávku (rezervaci) prostřednictvím naší e-mailové adresy cervenebarety@gmail.com. Pokud by chtěl někdo odebírat minci (e) v jakékoli kategorii (kategoriích), je možno si rezervovat číslo mince třeba i tak, že bude možnost získat například mince v I. kategorii vždy se stejným číslem. Takže mince v I. kategorii bude mít toto číslování. 01
005. Následující mince, druhá v kategorii 02 005.  Čísla mincí budou k dispozici od čísla 11. O ostatním, stránkách společnosti, popřípadě způsobu platby, distribuci budete námi včas informováni.

__________________________________________________________________________________________


Informace pro sympatizanty a sběratele, kteří projeví zájem o námi vydávanou


PAMĚTNÍ MEDAILI A ODZNAK na KLOPU K 70. VÝROČÍ VZNIKU
2. ČESKOSLOVENSKÉ SAMOSTATNÉ PARADESANTNÍ BRIGÁDY V SSSR.


Občanské sdružení ČERVENÉ BARETY vydává k 70. výročí vzniku 2. čspdb v SSSR pamětní medaili na stuze a odznak na klopu. Tyto insignie jsou primárně určeny pro členy klubů výsadkových veteránů v ČR tak i ve SR. Další početnou skupinou jsou i někteří příslušníci výsadkových útvarů AČR, kterým možnost získání těchto dvou insignií bude taktéž nabídnuta. Poslední skupinou jsou naši sympatizanti, kteří svoji osobní účastí podporují pravidelně akce pořádané naším občanským sdružením. Cena za tyto námi nabízené předměty pro tyto výše vypsané zájmové skupiny osob je za námi stanovenou zvýhodněnou cenu, kterou lze uplatnit slevovým kupónem viz www.cervenebarety.cz.   
Pamětních odznaků na stuze bude vyrobeno v první emisi 550, z této částky je určeno prvních 450 kusů pro kluby výsadkových veteránů. Odznaky na stuze od čísel 451 až 550 budou nabídnuty pro naše sympatizanty a taktéž sběratele, kteří o tyto insignie projeví zájem a to za cenu 650 Kč. Chceme tímto dát možnost získat tuto pamětné medaili i pro Vás, naše sympatizanty a sběratele touto oficiální cestou.
V této cenové nabídce je ražený pamětní odznak na stuze s jednou mini-stužkou.  Odznak je v plastové etui s průhledným víkem. Součástí je i certifikát na jméno (titul, jméno, příjmení popřípadě získaná hodnost), o velikosti listu formátu A5. Občanské sdružení ČERVENÉ BARETY si vyhrazují právo vést pro svoji potřebu databázi jmen osob, které získají tuto pamětní medaili.
Dalším nabízeným produktem je ražený odznak na klopu. Cena pro sympatizanty a sběratele je 130 Kč.

Oba dva nabízené produkty je možné si objednat počínaje 15. lednem 2014 na stránkách společnosti ( www.smparapresent.cz), která pro nás bude zabezpečovat výrobu a distribuci těchto insignií. V případě již projeveného zájmu o tyto nabízené insignie, je možné provést výjimečně již nyní objednávku (rezervaci) prostřednictvím naší e-mailové adresy cervenebarety@gmail.com. O ostatním, stránkách společnosti, popřípadě způsobu platby, distribuci budete námi včas informováni.

Návrat na obsah