Aktuality - Červené barety

Přejít na obsah

_________________________________________________________________________________


PODĚKOVÁNÍ


Vážení přátelé, kamarádi a sympatizanti našeho spolku,

blíží se konec roku a tak nám dovolte, abychom Vám poděkovali za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2017 a popřáli Vám krásné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně osobních i pracovních úspěchů a hodně spokojenosti.

Michal a Jindra_________________________________________________________________________________


Z NÁVŠTĚVY V PRAZE


Kamarádi a sympatizanti našeho spolku ČERVENÉ BARETY,

7. a 8.12. jsme podnikli jako každoročně služební cestu do Prahy, kde jsme navštívili naše partnery, kteří nás při našich aktivitách v roce 2017 podporovali a byli našimi partnery a sídla jejich společností jsou v Praze. Poděkovali jsme jim, nastínili naše aktivity v roce 2018 a předali jim drobné dárky tak jak se sluší a patří. Další naše kroky směřovaly do Chrámu svatého Cyrila a Metoděje na rohu ulic Resslova a Na Zderaze na Novém Městě pražském. Za druhé světové války byl dějištěm posledního odporu sedmi českých parašutistů, atentátníků na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Měli jsme zde schůzku s prapraneteří parašutisty Jaroslava Švarce, se sympatickou slečnou Kateřinou Hovězákovou, která osudem a osudy sedmi statečných parašutistů žije. Vyprávěla nám o svém praprastrýci, jak ona mu říká Jarynovi. Bylo to velice příjemné setkání, na kterém jsme se dozvěděli pro nás spoustu nových informací za které Kateřině děkujeme. Na závěr naší návštěvy jsme v kryptě zapálili svíčky na památku sedmi parašutistů, kteří slova přísahy naplnili do dna. Další naše kroky směřovaly do hospůdky u Parašutistů, kde jsme každoročně zváni našimi kamarády, veterány z URNY k posezení a setkání se s nimi na závěr roku. Níže přikládáme pár fotografií, které jsme pořídili v kryptě Chrámu svatého Cyrila a Metoděje. Jsme opravdu rádi že jsme mohli opět po čase navštívit toto, pro nás vojenské parašutisty posvatné místo ..... poslední útočiště sedmi statečných československých parašutistů.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha
https://www.prahaneznama.cz/nezarazene/narodni-pamatnik-hrdinu-heydrichiady/

_________________________________________________________________________________


PŘEDÁNÍ PAMĚTNÍ DEKORACE VETERÁN ČSLA GENERÁLU ČESTMÍRU HRBKOVI


Vážení kamarádi, veteráni výsadkových jednotek a všichni Vy, co sledujete naše aktivity,

v
souvislosti s vydáním PAMĚTNÍ DEKORACE VETERÁN ČSLA jsme se rozhodli, že náš spolek, udělí třetímu veliteli VÚ 8280 Prostějov, ČESTMÍRU HRBKOVI již zmíněnou dekoraci. Málokdo ví, že pro příslušníky ČSLA, kteří skončili v tehdejší ČSLA ( 14.3. 1990 ) v generálské hodnosti je určena dekorace VETERÁNA ČSLA ve zlatém provedení. Za tímto účelem bylo vyrobeno 50 kusů těchto odznaků, o které mohou v případě zájmu požádat pouze generálové tehdejší ČSLA. Čestmír Hrbek, bývalý výsadkář je pro nás, mladší výsadkáře veliká persona a vzor a jak říkáme Čestmír je náš. Čestmír Hrbek, který byl jmenován do první generálské hodnosti 1.5.1980 toto samozřejmě splňuje. O předání dekorace jsme požádali našeho kolegu, veterána Pavla Valentu,který je současně předsedou klubu výsadkových veteránů v Písku. Na jejich setkání zabezpečili i účast Čestmíra a zde mu dekoraci za nás předali. S Čestmírem jsme po tomto jejich setkání telefonicky hovořili a byl dojat. Již to na něm za ty roky co jej známe poznám .... udělalo mu to radost. Kromě dalších veteránů na tomto setkání se mimo jiné objevil i další pan generál, sice jak se říká již porevoluční, ale v době jeho služby v armádě velice uznávaný odborník - voják generálporučík Jan Ďurica. Byl jsem u toho, když v závěru své vojenské kariéry provedl na prostějovském letišti tandemový seskok, který pro něj jako výraz poděkování za jeho činnost v AČR zabezpečil tehdejší velitel 601.skss plukovník. gšt. Ing. Ondrej Páleník. Na závěr pro Vás nasdílíme dvě fotografie zachycující okamžiky z akce píseckých veteránů výsadkových jednotek.
http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=6015

_________________________________________________________________________________

PŘEDNÁŠKA O JAROSLAVU ŠVARCOVI


Dne 23.11. 2017 proběhla přednáška z vojenské historie vázaná na významné osobnosti regionu Olomouckého kraje. Přednášející, vojenský historik pan Martin Vaňourek z Mohelnice přiblížil životní příběh jednoho z hrdinů, rodáka z Velkého Újezdu Jaroslava Švarce, který padl v kryptě chrámu

sv. Cyrila a Metoděje v Praze 18. 6. 1942.

Svou návštěvou tuto přednášku poctila i příbuzná pana Švarce, slečna Kateřina Hovězáková z Prahy. Jako jediná z rodiny se podílí na oživení příběhu jejího praprastrýce Jaroslava. Zajímá se intenzivně o osud svého příbuzného i ostatních hrdinů z krypty. Podle slov pana Vaňourka je propojení s pozůstalými vždy velmi zajímavé a důležité při sběru historických materiálů.

Jsme rádi, že jsme se mohli této přednášky rovněž zúčastnit. Děkujeme panu Martinu Vaňourkovi, který je v tom, co dělá naprosto oddaný své věci. Další přednáška bude v únoru 2018. Přednese nám příběh opět významného člověka svázaného s naším krajem, armádního generála Bohumila Bočka, který je pohřben v Dubicku.

_________________________________________________________________________________


VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ NA ARMÁDNÍHO GENERÁLA BOHUMILA BOČKA


Od našeho kamaráda a přítele Martina Vaňourka jsme obdrželi pozvánku na nedělní vzpomínkovou akci u příležitosti 65. výročí úmrtí armádního generála Bohumila Bočka. Samotná akce začala v 10,00 bohoslužbou v kostele Povýšení sv. Kříže v obci Dubicko, jejíž hlavním celebrantem byl hlavní kaplan AČR plk. Jaroslav Knichal. Po bohoslužbě proběhl pietní akt u hrobu generála Bočka. Součástí vzpomínkového setkání bylo i představení a vysvěcení publikace "Armádní generál Bohuslav Boček - Armáda patří celému národu...", jejímž autorem je právě historik Martin Vaňourek. Celé akce se zúčastnili významní představitelé vojenského života v čele s NGŠ arm. gen. Josefem Bečvářem, ředitelem Odboru pro válečné veterány a historikem plk, gšt. Eduardem Stehlíkem, ředitelem KVV Olomouc plk. Josefem Kulou a dalšími. Nechyběli ani zástupci politického života v čele s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Daliborem Horákem, pod jehož záštitou byla akce pořádána. Do Dubicka přijeli i členové Klubu výsadkových veteránů Rudolfa Severína Krzáka z Jindřichova Hradce v čele s předsedou pplk. v.v. Petrem Čejkou.
Mohu zodpovědně říci, že vzpomínková akce byla připravena na velmi vysoké úrovni. Bylo řečeno spoustu rozumných, krásných a lidských vět. Celá atmosféra byla umocněna nádherným zpěvem a hudbou regionálního pěveckého sboru Schola, jehož hlavním úkolem a posláním je doprovázet zpěvem a hudbou mše svaté.
Poděkování patří i obci za milé přijetí a připravené občerstvení.

_________________________________________________________________________________


PŘEDÁNÍ ŠEKU NADAČNÍMU FONDU 601. SKSS


Kamarádi, sympatizanti a především účastníci 5. ročníku pochodu po stopách 22. výsadkové brigády,

t
ak jako tomu bylo i u čtyř předešlých ročníků našeho pochodu, tak jsme se minulý týden ve středu setkali na půdě vojenského útvaru 8280 s jejím velitelem plk. gšt. Ing. Davidem Frantou, M.S., a předsedou Nadačního fondu 601. skupiny speciálních sil generála Moravce s Ing. Vladimírem Ganzarem. S místopředsedou našeho spolku kolegou Michalem jsme předali do rukou velitele 601.skss darovací šek na činnost Nadačního fondu se symbolickou částkou 22 000 českých korun. Jsme rádi že i tímto způsobem můžeme vyjádřit vojákům 601. skss generála Moravce naši podporu a uznání. Na darovacím šeku jsou vyobrazeny loga společností a institucí, které nás v minulém roce v naší činnosti podporovaly. Zároveň jsme veliteli oficiálně oznámili i termín 6. ročníku pochodu, který se ponese v duchu šestého velitele VÚ 8280 Prostějov a to plk. Jiřího Hudského. Termín pochodu je 30.6.2018.

         

_________________________________________________________________________________


VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ A PŘEDSTAVENÍ PAMĚTNÍ DEKORACE „VETERÁN ČSLA“


Vážení přátelé, kamarádi, příznivci našeho spolku,

včera 5.10.2017, den před bývalým dnem ČSLA, který vždy připadal na 6. října, jsme v Praze uspořádali vzpomínkové setkání s bývalými příslušníky armády, kteří strávili nějaký ten rok ve službách ČSLA. Toto datum jsme vybrali symbolicky. Rozhodli jsme se na toto setkání pozvat významného hosta, a to arm. gen. v.v. Ing. Miroslava VACKA, člověka který celý svůj život obětoval armádě a službě vlasti a člověka který svoji kariéru zakončil v roce 1990 ve funkci ministra a byl tudiž posledním nejvyšším mužem armády, který ještě v ČSLA sloužil, poněvadž dnem vyhlášení zákona č. 74/1990 Sb.  14. března   1990  byl změněn název armády na Československá armáda.
Pozvání na tuto akci přijal i předseda klubu výsadkových veteránů Praha genmjr. v.v. doc. Ing. Pavel GAVLAS, CSc. a bývalý velitel 22. vp Prostějov a bývalý president klubů výsadkových veteránů ČR plk. v.v. Ing. Jindřich STARÝ. Důležitým partnerem našeho setkání byl i předseda klubu vojenské historie ČSLA Pavel VLADYKA, člověk který svůj volný čas zasvětil a zasvěcuje práci pro shromažďování informací a předmětů spojených s ČSLA. Vzpomínkového setkání se zúčastnilo dalších pět našich kamarádů, bývalých vojáků z povolání, kteří taktéž přijali naše pozvání.
Na závěr tohoto setkání byl představen společný projekt našeho spolku s KVH ČSLA, a to Pamětní dekorace „Veterán ČSLA“, která byla na závěr našeho krátkého setkání
účastníkům akce udělena. Generálu Vackovi byla udělena dekorace ve zlatém provedení s číslem 001. Tato dekorace by měla všem připomínat službu v ČSLA, měla by v nich vyvolat vzpomínky a snad i určitou hrdost na službu v tehdejší armádě. Vzpomínkové setkání bylo zakončeno společným slavnostním obědem.
Zájemci, kteří by si chtěli tuto dekoraci zakoupit, se mohou obrátit na společnost SM PARAPRESENT, která byla rovněž partnerem projektu. Najdete ji na http://www.smparapresent.cz/pametni-odznak-na-stuze.html. Poděkování patří všem, kteří finančně přispěli na tuto společenskou akci. Proběhla komorně, ale o to víc důstojně.

Vice se můžete dočíst o ČSLA zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_lidov%C3%A1_arm%C3%A1da
Další informace najdete i na stránkách
http://csla.cz/ nebo http://forum.csla.cz/. Dovolujeme si Vás tímto pozvat i do Muzea ČSLA v Kolíně http://muzeum.csla.cz/

_________________________________________________________________________________


OPERACE ĎUMBIER 2017


Kamarádi a veteráni,

j
ak jsme již dříve avizovali, přijali jsme v tomto roce již potřetí pozvání od našich kolegů – veteránů z 1. prieskumného práporu z Bratislavy na akci, kterou jsme společně pojmenovali OPERACE ĎUMBIER. Cílem této akce bylo si společně připomenout činnost a vystoupení příslušníků 2. československé paradesantní brigády během jejího operačního nasazení v rámci SNP v prostorech kolem Krpáčova, kde se nacházel štáb této jednotky. Jak jste určitě zaregistrovali, nechal náš spolek vyrobit pro tuto akci pamětní nášivky, které jsme se rozhodli předat každému účastníkovi, který společně s námi vystoupá na nejvyšší horu Nízkých Tater. Počasí nám nepřálo a tak jsme hledali nějakou vhodnou alternativu, jak Ďumbier pokořit. Vzhledem k vydatným dešťům nebylo možné vystoupat na Ďumbier z Trangošky a ani z jiného směru. Jediná volba padla na výjezd lanovkou na Chopok a z něj vystoupat následně na Ďumbier. Ale pokud se hory rozhodnou jinak, prostě nic nefunguje. I přes naše odhodlání vyrazit z Chopoku na Ďumbier jsme se museli po necelých 200 metrech vrátit zpět. Silný vítr, minimální viditelnost, sníh s deštěm a teploty pod nulou, které padající vodu okamžitě proměnily na led a ledové útvary nám to neumožnili. Jak se říká, pokud by šlo o život, tak bychom to určitě dali, ale o život nešlo …….. možná by šlo o ten náš, a to jsme nechtěli riskovat. Byla to škoda, ale nejsme zde naposledy …… a po čtvrté to určitě opět vyjde. Nášivky jsme našim kamarádům předali v útrobách restaurace na Chopoku a i to mělo své kouzlo. Odpoledne se počasí v nižších polohách umírnilo a my jsme se vydali k památníku příslušníků 2.čspdb, kde jsme položili kytice a předsedou klubu 1. prieskumného praporu Bratislava byl přečten rozkaz k udělení pamětních odznaků pozvaným hostům a zasloužilým členům klubu a dalším veteránům. I my jsme udělili některé pamětní odznaky našim kolegům-kamarádům jako výraz ocenění za rozvoj tradic a za jejich záslužnou práci, kterou odvádějí ve prospěch dalších klubů a ostatních. Slavnostního aktu se na základě pozvání bratislavského klubu zúčastnil i zástupce vojenského přidělence Ruské federace na Slovensku. V odpoledních hodinách pak v penzionu, kde jsme byli společně ubytovaní proběhl seminář a beseda na téma „Činnost a úloha 2. čspdb v rámci SNP“, kterou si pro nás připravil náš kolega Peter Švrlo senior. A Peter opět nezklamal ………….. bylo to poučné a velice zajímavé. V neděli jsme se rozjeli plní zážitků a dojmů ke svým rodinám. Bylo to prostě super víkend a kolegům z Bratislavy patří naše poděkování.

_________________________________________________________________________________

FOTOGALERIE 5. ROČNÍKU POCHODU


Vážení přátelé, pochodníci, účastníci 5. ročníku pochodu "Po stopách 22. vb",

z tohoto pochodu bylo uděláno nesmírné množství fotografií a tak jsme byli nuseni je uveřejnit na jiný portál. Jsou tam uveřejněny v originální velikosti, tak si je mnůžete nejen prohlédnout, ale i stáhnout pro svoji potřebu. Chtěli bychom tímto poděkovat našim dvěma kamarádům - fotografům, kteří snímky pořídili. Jardovi Kovářovi a Marku Černému.

Michal a Jindra

1) https://www.zonerama.com/Cervenebarety/Album/3302640

2) https://www.zonerama.com/Cervenebarety/Album/3303339

3) https://www.zonerama.com/Cervenebarety/Album/3312168

4) https://www.zonerama.com/Cervenebarety/Album/3312465

_________________________________________________________________________________


PODPOŘTE NÁS, KDYŽ NAKUPUJETE!


Vážení kamarádi, přátelé,

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.

Uděláte to takto:
1. Před nákupem půjdete na https://givt.cz/
2. Vyberete naši organizaci a e-shop na kterém chcete nakoupit
3. Nakoupíte, jak jste zvyklí

To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme
malou část peněz z ceny nákupu.
Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, TADY najdete
chytré rozšíření prohlížeče, které vám vždy při nakupování GIVT připomene.
Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam
registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům – ať nenakupují zbytečně :-).

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

_________________________________________________________________________________


OSLAVA NAROZENIN S BOŽENKOU IVANOVOU


Vážení kamarádi, výsadkáři a sympatizanti výsadkových jednotek,

Dnes jsme podnikli tajnou misi do Velkých Losin, kde je toho času na léčení poslední žijící příslušnice 2. československé paradesantní brigády ze SSSR, která vznikla na začátku roku 1944 v obci Jefremov. Naše velice oblíbená Boženka Ivanová oslavila 18. května své 90. narozeniny. Slíbili jsme ji při naší poslední návštěvě u ní doma, že ji u příležitosti jejich 90 narozenin navštívíme, i kdyby to mělo být na opačném konci naší republiky. Osud nám přál a Boženka je v současné době v lázních, v lázeňském komplexu Velké Losiny. Po nějakém čase to bylo další naše shledání, které nám jak se říká, nabilo naše baterky. Boženka je prostě boží a málokdo by ji hádal tento věk. Krásně jsme si popovídali v místní cukrárně a popřáli ji spoustu zdraví, radosti a štěstí do dalších let. A jak je u nás zvykem, nechali jsme v Prostějově u paní cukrářky udělat dort s odznakem, který Božence připomněl její službu v paradesantní brigádě. Dále jsme ji předali odznak VETERÁNA VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ ARMÁDY, který ji také udělal velikou radost. Boženka zavzpomínala na své tři povinné seskoky v Jefremově. Bylo to prostě super a my jsme byli rádi, že jsme Boženku zase viděli a mohli ji popřát. Přikládáme pro Vás pár fotografií z dnešního dopoledne.

_________________________________________________________________________________


NÁVŠTĚVA BRNA


Kamarádi, výsadkáři-veteráni a sympatizanti ČERVENÝCH BARETŮ,

5.5.2017 jsme po delší době trochu cestovali a náš zájmový prostor bylo Brno. První naše zastávka byla za paní Marii Korbačkovou, vdovou po plukovníku Viliamu Korbačkovi, příslušníku 2.čspdb v SSSR, který loni 31. prosince zemřel. S paní Korbačkovou a její dcerou Evou jsme se naposledy viděli na pohřbu v měsíci lednu. Slíbili jsme jí, že se za ní určitě zastavíme a cestu do Brna si nějak naplánujeme, a tím že zemřel plukovník Vilam Korbačka, tím to pro nás ČERVENÉ BARETY nekončí. Paní Marie to neměla v životě nijak jednoduché a velkou oporu má ve své dceři Evě, která se o ni stará a pečuje a dále ve svém synu Milanu. U Korbačkových jsme strávili asi hodinku a půl a bylo vidět že paní Marie pookřála a naše návštěva ji udělala velikou radost. Sdílíme pro Vás jednu fotografii z naší návštěvy a dále pro připomenutí si Viliama Korbačky jeho stručný životopis a jednu jeho civilní fotografii z jedné z našich návštěv. Nemělo by se zapomínat na ty, kteří bojovali za naši vlast a lepší život.
Viliam Korbačka se narodil 25.11.1922 v obci Hronec v okrese Brezno na Slovensku. 1.10.1942 narukoval povinně na vojenskou základní službu ke 4. pěšímu pluku. Prodělal spojovací výcvik. V květnu 1943 byl známými prasečáky z Dolního Kubína přesunut na frontu na Krym, aby zde bojoval za Němce. Operace nedopadla dobře, Němci museli ustupovat a slovenští vojáci, kteří byli donuceni bojovat za německou armádu, navázali spojení se sovětskou armádou a zběhli.
17.1.1944 už mladý svob. Korbačka stál na nástupu v Jefremově, kde se zrodila paradesantní brigáda. Prodělal parašutistický výcvik v počtu 15 seskoků. V květnu 1944 bylo cvičení o připravenosti a Viliam byl přesunut do Proskurova. Byl zasazen do operací v rámci SNP. 28.10.1944 byla brigáda rozkazem velitele Přikryla rozpuštěna a přešlo se na partyzánský způsob boje. V té době, už co by rotný Korbačka, působil v partyzánské skupině Jegorov. Při postupu sovětských vojsk spadla tato partyzánská skupina pod jejich velení. 24.2.1945 byla sovětská průzkumná jednotka přepadena a Viliam byl těžce zraněn v obličeji. Do 2.4.1945 se léčil v ruské nemocnici. Po válce působil jako spojař v Martině u 4. pěšího pluku.
V říjnu 1945 přišla s rodinou na Slovensko jeho budoucí žena Marie. Svých 16 let už oslavila v rodinném kruhu rodiny Korbačkových. Láska a zamilovanost byla tak velká, že se už rok po válce v květnu vzali a ještě tentýž rok v prosinci se jim narodil syn Milan. Viliam se přestěhoval s rodinou na Moravu, kde sloužil u 3. pěšího pluku. V roce 1951, přesně na den po 6 letech, kdy měl těžké zranění, se jim narodila dcera Eva. Dnes jsou manželé Viliam a Marie spolu 68 let a jsou si velkou oporou.
Plukovník ve výslužbě Viliam Korbačka sloužil v závěru své vojenské kariéry jako Náčelník okresní vojenské správy Brno - venkov. Odešel do řádného vojenského důchodu v roce 1978. Je nositelem řady domácích i zahraničních vyznamenání.


Druhá naše zastávka v Brně byla naše první návštěva Komunitního centra pro válečné veterány, které v Brně vede Jindrův dlouholetý kamarád, spolužák z doby studia na VVŠ PV LS ve Vyškově Karel Černoch. Měli jsme možnost si tento opravdu důstojný stánek zřízený pro všechny válečné veterány projít a seznámit se s banery, které se týkají naší vojenské historie. Dnes se taktéž konala beseda-prezentace Stana Gazdíka, vojáka-příslušníka Francouzské cizinecké legie, který v této elitní jednotce strávil neuvěřitelných 15 let. Stano je velice charismatický a pohodový člověk a při rozhovoru s ním jsme našli hodně společného. Jeho přednáška o Cizinecké legii, její historii a dále úkolech, činnosti a i jeho působení v této jednotce byla prostě na úrovni a jak říkáme, nemělo to chybu. Prezentace byla proložena fotografiemi z jeho působení v operacích - misích, kterých se osobně účastnil ..... a nebylo jich málo. Jak on sám říká ............... šel si za svým cílem a dosáhl jej. Chtěl být výsadkářem, sloužit u 2.REP, ( 2e Régiment étranger de parachutistes ) a to se mu splnilo. Škoda jen, že jsme museli dříve odjet do Prostějova, ale pokud bude v budoucnu jak se říká repete, přijedeme znovu.

https://www.facebook.com/kcvv.cz/
http://iaodgacademy.cz/

_________________________________________________________________________________


NOČNÍ VZPOMÍNKOVÝ POCHOD CLAY - EVA


Přátelé, kamarádi, kolegové, výsadkáři,

v tomto okamžiku i milovníci pěší turistiky. Tak máme za sebou již 14. ročník nočního vzpomínkového pochodu CLAY EVA, který se uskutečnil dne 21.4 v obci Hostišová. Start pochodu byl opět v obci Hostišová (Zlínský kraj) ve večerních hodinách. Startu předcházelo slavnostní zahájení, které se uskutečnilo v obci Hostišová u pomníčku zbudovaném poblíž místa seskoku. Tentokrát vyšlo perfektní počasí a příslušníci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka včele se svým velitelem seskočili v pěti vlnách po třech výsadkářích z výšky 350 metrů do prostoru zahájení. Po seskoku a položení kytic a proslovů hostů byl odstartován noční pochod. Tak jako i minulý Jindra za Červené barety společně s kolegy ze Slovenska vyrazil na 35 kilometrovou "autentickou" trať, která končila v sobotu v ranních hodinách na vlakovém nádraží v Bystřici pod Hostýnem. Trať byla náročná a ve výše položených místech pochodu byl vidět i sníh. Jsme rádi, že jsme mohli tímto počinem uctít výsadek tří československých parašutistů, kteří tvořili výsadek CLAY. Michal zabezpečoval logistickou činnost a politiku našeho spolku. Přikládáme pár fotografií z této velice povedené a jako vždy perfektně zorganizované akce a odkaz na výsadek CLAY.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Clay

_________________________________________________________________________________


SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K 70. VÝROČÍ VZNIKU VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK


Přátelé, kamarádi, kolegové, výsadkáři,

jak jistě víte, v letošním roce slaví výsadkové jednotky u nás 70 let od svého vzniku. Je to pro nás významná událost. V průběhu roku bude probíhat mnoho různých setkání s různým charakterem a na různé úrovni. Prvním takovým setkáním bylo Slavnostní shromáždění výsadkových veteránů České a Slovenské republiky, které se uskutečnilo v sobotu 15.4. ve Společenském domě v Prostějově. Celou akci organizoval Klub výsadkových veteránů Prostějov v součinnosti s naším spolkem Červené barety. Na 200 pozvaných účastníků si ve slavnostní atmosféře připomnělo tuto událost. Součástí a též hlavním programem celé akce bylo několik křtů a posléze i dekorací. KVV Prostějov křtil pamětní odznak na stuze k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek. Křtitelem byl nejstarší pamětník, který stál u zrodu těchto jednotek plk. v.v. Ivan Kutín z KVV Brno. Náš spolek pokřtil pamětní dekoraci "VETERÁN VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ ARMÁDY". Život ji vdechl její křtitel 90-ti letý plk. v.v. Miloš Opluštil z KVV Klatovy. Jako poslední se křtil druhý díl knihy Davida Jiráska Historie českých speciálních sil - Jednotky zvláštního určení 1957 - 2001. David si vybral jako kmotra knihy nejstaršího člena KVV Prostějov 90 - ti letého npor. v.v. Jiřího Beneše. Křtilo se jak jinak než mlékem výsadkářů - tedy rumem. Celá akce se nesla ve slavnostní náladě. Těšíme se na další setkání v Žilině, v Chrudimi a na podzim v Prostějově.

_________________________________________________________________________________


JARNÍ BURZA ZRUŠENA


Přátelé, kamarádi, sběratelé,

chtěli bychom Vás informovat, že letos nebudeme organizovat jarní burzu (sběratelské setkání). Důvod neorganizování jarní burzy je prostý. Je již dán termín burz v Olomouci, Holešově, Otrokovicích a na dalších místech a bohužel tyto termíny kolidují s našimi volnými termíny a volnými termíny pro pořádání burzy ve Společenském domě v Prostějově. Navíc se připravujeme na akci ve Společenském domě 15.4. kdy při Slavnostním setkání u příležitosti oslav 70. výročí vzniku výsadkových jednotek provedeme křest naší pamětní dekorace VETERÁN VÝSADKOVÝCH JEDNOTEK ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ ARMÁDY. Věříme, že na podzim burza proběhne. Omlouváme se tímto našim příznivcům.


_________________________________________________________________________________


ŽĎÁRSKÝ MEMORIÁL


Přátelé, kamarádi, vyznavači outdoorových sportů a branných aktivit,

n
aším kamarádem, bývalým kolegou ve zbrani (výsadkářem) jsme byli osloveni a požádáni o pomoc při spolupráci a partnerství. Myšlenka se nám natolik zalíbila, že jsme toto partnerství přijali a v tuto chvíli již připravujeme ve spolupráci s terénní záchrannou službou Milovy I. ročník Žďárského memoriálu. Akce to bude trochu v jiném pojetí a netradiční. Přiložený leták - upoutávka, napoví více. V tomto okamžiku děláme průzkum o zájem na tuto outdoorovou aktivitu, která je určena milovníkům cykloturistiky, horských kol. V průběhu tratě budou plněny branné disciplíny. Prosím pište nám maily a do zpráv, pokud máte o tuto akci zájem, ať ji můžeme kvalitně připravit. Budeme považovat Váš zájem, jako předběžnou nezávaznou přihlášku. Jakmile bude projekt připraven a nachystán pro spuštění, budete o všem informováni. V prvním ročníku bude omezená kapacita pro turistickou verzi na 200 osob a pro extrém verzi rovněž na 200 osob. V turistické verzi budou dvoučlenná družstva. V extrémní verzi tříčlenná družstva. Turistická bude celodenní akce na sobotu. Extrémní verze bude i s nočním bivakem s přechodem na nedělní dopoledne. Přesné podrobnosti, včetně ceny, přihlašovacího formuláře a pokynů se dozvíte včas.


_________________________________________________________________________________


Křest Zlatého odznaku výsadkových veteránů


Kamarádi a výsadkoví veteráni.,

d
ne 31.1.2017 jsme měli tu čest, být u křtu ZLATÉHO ODZNAKU VÝSADKOVÉHO VETERÁNA, který křtil KVV Prostějov na půdě VÚ 8280 Prostějov za účasti členů KVV Prostějov, kteří toto nejvyšší ocenění výsadkového veterána získali v minulost a dále za účasti hostů a dalších kolegů, kteří toto ocenění v tento den získali. Zlatý odznak ve formě malého odznáčku do klopy se uděluje od roku 1998 členům KVV jak v ČR tak i SR za splnění určitých podmínek. V tomto roce se toto nejvyšší ocenění výsadkového veterána povýšilo ještě o odznak na stuze, který toto ocenění dále umocňuje. Náš prostějovský klub vznik v roce 1990 a to za přičinění tehdejšího velitele VÚ 8280 kolegy Jiřího Hudského a jeho zástupce Josefa Váni. Tito dva byli společně křtiteli tohoto ocenění v novém pojetí. Odznak se pokřtil jak jinak než mlékem výsadkářů .... tedy rumem. Úvodní slovo pronesl předseda KVV Prostějov kolega František Stavný. Poté byl kolegou Františkem Chudým přečten výnos KVV Prostějov o udělení zlatého odznaku stávajícím kolegům, ale i těm co jej v tento den získali poprvé. Celé setkání bylo v duchu hodnot, které my výsadkoví veteráni ctíme, tedy v duchu kamarádství, respektu jeden ke druhému a dále k lásce ke zbrani, tou jsou myšleny výsadkové jednotky .......MEČE ARMÁDY HROT. První Zlatý odznak výsadkového veterána byl poprvé udělen dne 27.11.1998 a získal jej jako první kolega Ladislav Opletal, který byl již povolán do výsadkového nebe. Od 27.11.1998 do 31.1.2017 se tímto oceněním mohlo pyšnit 82 výsadkových veteránů. Řečeno v procentech, jsou každým rokem uděleny v průměru 4,3 ocenění ve formě ZLATÉHO ODZNAKU VÝSADKOVÉHO VETERÁNA a to samo hovoří o jeho významu. Na závěr setkání jsme všichni společně položili kytici k pomníku 601. skss generála Moravce a vzpomenuli si na všechny naše kolegy, kteří již nejsou mezi námi. Přikládáme pro Vás pár fotografií z tohoto skvělého setkání členů KVV Prostějov a pozvaných hostů.

Návrat na obsah