Aktuality - Červené barety

Přejít na obsah

__________________________________________________________________________________________

PŘI KŘTU PAMĚTNÍHO ODZNAKU JSME SI PŘIPOMNĚLI
25. VÝROČÍ NASAZENÍ STRÁŽNÍ ROTY V OPERACI POUŠTNÍ BOUŘE


    V pátek 4.12. dopoledne se do prostějovských kasáren sjeli bývalí vojáci základní služby, ale i bývalí a současní vojáci z povolání, kteří zde sloužili před 25 lety. Jejich cesta k mateřskému útvaru nebyla náhodná. Společně s velitelem 601. skss jsme právě tyto „kluky“ pozvail do kasáren, aby si zde připomenuli událost před 25 lety.
Právě tito výsadkáři tehdy jako vojáci poprvé od ukončení 2. světové války byli nasazeni jako součást strážní roty protichemické jednotky v operaci "Pouštní bouře" Chtěli jsme si připomenout tuto událost a ocenit pamětním odznakem - dekorací pozvané hosty a vojáky strážní roty, kteří tenkrát dobrovolně odjížděli do Perského zálivu pod mandátem OSN“.
Symbolicky se na síni tradic VÚ 8280 sešlo zhruba 40% této jednotky. Pozvání přijali a osobně se zúčastnili i pozvaní hosté, mezi něž patřil i tehdejší náčelník štábu protichemické jednotky plk. v.v. Vladimír Braun, nebo bývalý velitel 22. výsadkové brigády plk. v.v. Jiří Hudský, který tuto strážní jednotku připravoval a vysílal. Nechyběl ani současný ředitel ředitelství řízení speciálních sil plk. Karel Řehka a samozřejmě i stávající nově zvolený předseda klubu výsadkových veteránů Prostějov plk. v.v. František Stavný, který vojenskému útvaru rovněž v minulosti velel.
Jsme rádi, že pozvání přijali i primátorka Statutárního města Prostějov paní RNDr. Alena Rašková a její předchůdce a čestný člen klubu výsadkových veteránů Prostějov pan Miroslav Pišťák. Je důležité si uvědomit, že se psal rok 1990, byli jsme součástí České a Slovenské federativní republiky a existovala vojenská základní služba.
Součástí tohoto vzpomínkového setkání byl i křest pamětního odznaku na stuze., Křtitelem se stal tehdejší velitel čety strážní roty, pozdější velitel 601.skss a ředitel vojenského zpravodajství genpor. v zál. Ondrej Páleník.

Celé vzpomínkové setkání se neslo v ohromné přátelské atmosféře, které neformálně pokračovalo společným obědem, posezením a debatami i v odpoledních a večerních hodinách.

__________________________________________________________________________________________

Oslava 93. narozenin Viliama KORBAČKY


    Ve čtvrtek 3.12.
jsme se opět setkali s panem plukovníkem Viliamem Korbačkou a dodatečně mu popřáli hodně zdraví, štěstí a lásky k jeho 93. narozeninám. Setkání to bylo opět dojemné a i když jsme u něj byli asi před dvěma měsíci, i tentokrát si bylo o čem povídat a na co vzpomínat. Naši návštěvu si nenechal ujít i jeho syn Milan, který přijel až z Prachatic aby se s námi mohl setkat. Byl to právě on, který nás před rokem a něco kontaktoval a chtěl od nás pro svého otce zakoupit - získat pamětní odznak na stuze, který jsme vydali k 70. výročí vzniku 2. československé paradesantní brigády v SSSR. My jsme se za jeho otcem vypravili a odznak společně i s mincí, kde je vyobrazen velitel 2.čspdb plk. Vladimír Přikryl jsme mu udělili i s poděkováním za to co v dobách války vykonal pro naši vlast. Tak začalo naše přátelství s tímto skromným ale statečným mužem. Setkání byla přítomna i manželka pana Viliama a jejich dcera Eva. Rodina pana Viliama je velice pohostinná a je to patrné i z fotografíí.

__________________________________________________________________________________________

NÁVŠTĚVA V CHRUDIMI


    
Vážení kamarádi a sympatizanti našeho sdružení a příznivci parašutismu. Minulý týden jsme se vrátili z toulek po východních Čechách, kde jsme navštívili jednoho ze synů sportovního parašutisty - průkopníka čs. sportovního parašutismu Gustava Koubka, který tragicky zahynul v roce 1960 při startu a vzletu letounu L - 60 Brigadýr OK - MTB na letišti v Kroměříži. Měli jsme dnes tu čest poznat jednoho ze synů této světové parašutistické legendy. Panu Milošovi je 66 roků a jde ve šlépějích svého otce a taktéž je sportovním parašutistou v Chrudimském para - klubu. Dnes byl prostor předat mu i jeho bratrovi minci, která je věnovaná osobnostem vojenského a sportovního parašutismu, kde je v této kategorii na čtvrté minci vyobrazen GUSTAV KOUBEK. Současně jsme předali panu Milošovi i minci v kategorii událostí výsadkového významu, kde jsme si připomenuli rok 1957, kdy trojice čs. parašutistů (J. Jehlička, G. Koubek a Z. Kaplan) seskočila z výšky 12 815 metrů a vytvořili světový rekord, který nebyl po dobu více jak jednoho roku překonán. Naše návštěva proběhla jak jinak než ve velice příjemné atmosféře a vzpomínalo se na dobu, kdy žil Gustav Koubek. Měli jsme tu možnost shlédnout i dobové fotografie a ocenění, kterých se G. Koubkovi za jeho života dostalo v oblasti parašutismu. Něco málo jsme pro Vás přefotili a chceme se s Vámi o tyto unikáty podělit.

    Druhá naše zastávka v Chrudimi byla u paní Markéty Jehličkové. Předali jsme ji pamětní minci s vyobrazením Gustava Koubka, který byl jeden z největších kamarádů Jaroslavy Jehličky. J. Jehlička taktéž tragicky zahynul. Bylo to o 12 let později a to v roce 1972 s příslušníky parašutistické DUKLY z Prostějova při jejich účasti na parašutistických závodech při přejezdu železničního přejezdu v Bulharsku v Kondofreji. Jak říká paní Markéta, chci mít i minci s G. Koubkem aby nebylo Jardovi (J. Jehlička) na poličce smutno. J. Jehlička s G. Koubkem a Z. Kaplanem tvořili nerozlučnou trojku. Předali jsme ji taktéž minci s vyobrazením výškového rekordu z roku 1957. Paní Markéta nás pozvala k obědu a bylo to příjemné posezení s touto velice milou a příjemnou dámou. Paní Markéto děkujeme za příjemnou dobu strávenou ve Vaší společnosti.

__________________________________________________________________________________________

VÝSADKOVÝ VETERÁN SI SPLNIL SVŮJ SEN


    
Vážení kamarádi a sympatizanti našeho sdružení. Na základě přání jednoho našeho kamaráda - výsadkáře jsme dnes pro něj zprostředkovali na letišti v Prostějově seskok v prostějovském paraklubu, kde jsme se o možnostech provedení seskoku informavali u Hanky Moudré. Náš kamarád čet. v.v. Bohumír Bohatec, bývalý voják základní služby z holešovského výsadkového pluku, psal se rok 1966 - 68 dnes provedl seskok z výšky 1200 metrů z letounu Aero L-60 Brigadýr na padáku typu křídlo - student. Vše dopadlo na výtečnou a panu Bohumírovi se po dlouhé době splnit jeho dávný sen .... opět seskočit na padáku a vrátit se tímto počinem do roku jeho vojenské služby. A my mohli být u toho a i pro mne to bylo příjemně strávené dopoledne, kde jsem se po letech osobně setkal mimo jiné i s kamarády z dob služby v posádce Prostějov.__________________________________________________________________________________________

U KORBAČKŮ JIŽ PODRUHÉ


    
Vážení kamarádi, sympatizanti a výsadkový veteráni. Dnes je tomu skoro pět měsíců, co jsme provedli na prostějovské radnici křest námi vydaného pamětního odznaku - dekorace k připomenutí si 70. výročí od ukončení 2. světové války v Evropě. Byli pozváni váleční veteráni, příslušníci východní či západní fronty, zahraničních vojsk, domácího odboje, stejně tak i lidé, kteří byli perzekuováni ve vězeních a koncentračních táborech. Společně s nimi byli pozváni i představitelé politického a společenské života, zástupci státní správy a samosprávy, ozbrojených složek a představitelé neziskových organizací, kteří pracují s veterány. Mezi pozvanými byl i plk. v.v. Viliam KORBAČKA, příslušník 2. čs samostatné paradesantní brigády v SSSR. V době křtu byl pan plukovník nemocen a tak se nemohl naší akce ze zdravotních důvodů v Prostějově zúčastnit. Dnes vše klaplo na jedničku a my se vypravili opět do Brna za válečným parašutistou a mohli mu v rodinném kruhu předat tuto pamětní medaili a poděkovat mu za jeho účast v bojích za naši svobodu a za to, že jsme mohli do dnešní doby žít 70 let v míru. Perfektní atmosféra, bylo na co vzpomínat a pan Viliam a jeho paní manželka se těší dobrému zdraví. Málokdo by hádal panu Viliamovi 93 let, které oslaví v listopadu tohoto roku. Přinášíme pro Vás pár fotografií z dnešní návštěvy a slíbili jsme panu Viliamovi že jej za chvíli opět navštívíme a to u příležitosti oslavy jeho 93. narozenin. Návštěvy se také zúčastnil plk. v.v. Jindřich Starý, výsadkový veterán z Prostějova, který se osobně s panem Viliamem zná z doby jejich společné služby v ČSLA v posádce Brno a dále dcera pana plukovníka paní Eva Žáčková.

__________________________________________________________________________________________

NÁVŠTĚVA DVOU FRONTOVÝCH VOJÁKŮ


    Vážení přátelé, kamarádi, dnes jsme navštívili v LDN Olomouc ( při UVN Olomouc ) dva druhoválečné veterány. První návštěva byla u pana plukovníka Jiřího Loudy. V LDN pobývá se svoji manželkou, která je velice sympatická a milá dáma. Snaží se svému manželovi zpříjemnit pobyt a za to ji určitě patří náš dík a obdiv. Panu plukovníkovi bude v říjnu tohoto roku již 95 roků. Je také uznávaným a významným českým heraldikem. Naše návštěva byla sice opravdu velice krátká, ale byli jsme rádi, že jsme se s tímto člověkem mohli osobně setkat a poděkovat mu za vše, co vykonal ve prospěch naší vlasti a předat mu námi vydanou pamětní medaili k 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Očividně mu udělala radost a my jen dodáváme, že si ji právem zaslouží. Níže vidíte fotografie z naší návštěvy i nějaké fotografie z jeho života.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Louda

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/497
http://home.tiscali.cz/kamenicenadlipou/katalog/kultura/louda/louda.htm
http://www.stopypameti.cz/?s=65
    Druhá naše návštěva směřovala pouze o dva pokoje dále a to k generálporučíku Mikuláši Končickému. Pan generál je nositelem nejvyššího českého státního vyznamenání - Řádu Bílého lva. Je to frontový tankista, respektive řidič legendárního sovětského tanku T-34. I po čas naší návštěvy si na tento, pro něho osudový tank vzpomenul, stejně tak i na Ostravskou operaci a další události z dob 2. světové války, ale i po ní. Pan generál, ačkoli trvale upoutaný na lůžko, převzal od nás rovněž pamětní medaili k 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Byl velice potěšen naší návštěvou a po převzetí našeho ocenění nám zdvořile poděkoval. Bylo to něco úchvatného a v dnešní době již nevídaného. Když jsme mu podávali při příchodu ruku, překvapil nás jeho pevný stisk, stisk ruky vojáka - tankisty.
http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/434
U našich obou návštěv byl přítomen náš kamarád, ředitel Krajského vojenského velitelství v Olomouci plk. Ing. Josef Kula.


__________________________________________________________________________________________

JAN VELÍK SLAVIL 94. NAROZENINY


V pátek 31.7. jsme poblahopřáli plukovníku Janu Velíkovi k jeho 94. narozeninám. Bylo to velice příjemné setkání. Pan plukovník zavzpomínal na staré časy a my bedlivě poslouchali a nasávali moudra tohoto muže. Pan Jan si posteskl jak rád by se ještě jednou podíval do Prostějova, mezi současné výsadkáře a my mu přislíbili, že pokud jej tam jeho rodina dopraví, pokusíme se pro něj udělat v Prostějově zajímavý program a pokusíme se domluvit i prohlídku síně tradic u 601.skss v Prostějově. Uvidíme zda to vše klapne. Říkal, že by rád navštívil mekku výsadkářů - Prostějov.    

__________________________________________________________________________________________

PARABRIGÁDNÍK SLAVIL 91. NAROZENINY


Od koordinátora ČSOL jednoty Znojmo Františka Trávníčka, jsme se dozvěděli, že mezi tou hrstkou žijících příslušníků 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR žije stále ještě další příslušník této jednotky. Je to 91 letý svob. v.v. Václav PIROŽEK. Neváhali jsme a po domluvě s koordinátorem jsme odjeli do jeho bydliště do Hrušovan nad Jevišovkou.
Zde čekalo příslušníky milé přivítání. Dobře vypadající starý pán, kde by mu lidé spíše hádali kolem 75 let, uvařil návštěvě kávu. Koordinátor předal panu PIROŽKOVI pamětní odznak na stuze k 70. výročí ukončení 2.SV, který vydala armáda ČR a odjel za dalšími veterány, a tak byl prostor povykládat si o jeho činnosti ve 2.čspdb a trochu si zavzpomínat. Jsme v šoku z toho, jak panu PIROŽKOVI pracuje paměť a všechno si pamatuje. vybavuje si jména, místa, datumy. Hluboce se před ním skláníme. Podělme se s Vámi o jeho vyprávění.
Pan Václav se narodil 17.7.1924 v Hubinské Budce ve Volyni. Má dva sourozence, kteří jsou stále na živu. O dva roky starší sestru Alžbětu a o 3 roky mladšího bratra Josefa. Je tedy Volyňský Čech. Vzpomíná, jak nastoupil na vojenskou základní službu u 2. roty, 3. praporu 1. brigády v okolí obce Sňatyna. Poté, co Rudá armáda osvobodila území Volyně, kde žila asi třicetitisícová česká menšina, byla brigáda stažena do zázemí k doplnění o brance z řad volyňských Čechů a k rozšíření na armádní sbor. Za své úspěšné nasazení v těžkých bojích si brigáda vysloužila uznání nejen v Sovětském svazu. Pan Pirožek dále vzpomíná: "V dubnu 1944 sem přišel v té době mjr. Bohumír Lomský (budoucí armádní generál a ministr národní obrany 1956 - 1968) a vybral 50 lidí, kteří nasedli do aut a odjeli do Proskurova, kde již působila 2. čs. samostatná paradesantní brigáda. Vzpomíná, jak základní pěší výcvik prodělal u 1. brigády a jeho velitelem byl Štepán BUNZÁK (budoucí 1. velitel 22. výsadkové brigády v Prešově – září 1952-červenec 1953). Jejich tehdejší oblíbená píseň byla „Přes spáleniště“. Slova této skladby si Václav PIROŽEK pamatuje dodnes.
V Proskurově prodělal základní výsadkový výcvik, provedl 4 seskoky z letounu Li-2. Získal spojovací odbornost, sloužil u spojovací roty 2.čspdb. Jeho velitelem byl npor. Štefan Vrkoč. Přišel z Anglie. Byl to prý jeho pseudonym. Jeho pravé jméno bylo Ladislav Melíšek. Jednotka byla určena pro přesun na Slovensko na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Brigáda se přesunula do polského Krosna a na konci září až do poloviny října 1944 probíhal letecký most na slovenské území na letiště Tri Duby. Špatné klimatické podmínky a dělostřelecká palba způsobily, že se 14 letounů zřítilo. Pan PIROŽEK měl štěstí. Neseděl v jednom z nich a přistál bezpečně na letišti. Postupovali do hor. Zde vzpomíná, jak šlapal do kopců v horách Nízkých Tater a jak je jejich velitel brigády plk. Vladimír Přikryl pobízel k rychlejšímu postupu. Na otázku, kdy naposledy viděl svého velitele Přikryla odpověděl: „Na podzim 1945 v Kežmarku, kde měli přeživší příslušníci brigády setkání“. Červené barety mu v tento moment předali pamětní minci s vyobrazením jeho velitele. Panu Pirožkovi se zaleskly oči.
Parabrigádník po chvilce pokračoval ve vzpomínání. Vybavil si spoustu jmen, ale hlavně jméno svého nejlepšího kamaráda Viliama Korbačky. „Když jsme uslyšeli toto jméno, zatajil se nám dech. Před rokem jsme plk. v.v. Korbačku navštívili v Brně a předávali mu minci a medaili také. A tak jsme nelenili a vytočili číslo k němu domů“, objasňuje Jindřich Starý. Hovor vzala jeho žena. Radost a emoce v telefonu byly velmi silné. Červené barety věří, že se jim podaří uskutečnit osobní setkání těchto dvou kamarádů.
Rozloučení bylo velice vřelé se slovy, že se nevidíme naposledy. Pan Václav Pirožek obdržel k 91. narozeninám od Červených baretů pamětní odznak na stuze k 70. výročí vzniku 2. čspdb.

__________________________________________________________________________________________

NÁVŠTĚVA U SENÁTORKY ZA PROSTĚJOVSKO


Dnes 27.7.2015 jsme našli s paní senátorkou PČR Boženkou SEKANINOVOU společný prostor k našemu neformálnímu setkání. U této příležitosti jsme mohli předat paní senátorce pamětní odznak na stuze, který jsme vydali k připomenutí si 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Paní senátorka se z pracovních důvodů nemohla zúčastnit v měsíci květnu křtu tohoto odznaku na prostějovské radnici a tak byla dnes příležitost jí tuto pamětní dekoraci osobně předat v Prostějově v její regionální kanceláři. Setkání to bylo velice příjemné a paní senátorka měla velikou radost z jí první udělené medaili v její politické kariéře. Přinášíme pro Vás jednu naši společnou fotografii z dnešního dopoledne.

http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/427-bozena-sekaninova

   

__________________________________________________________________________________________

ČERVENÉ BARETY OBSADILY DRAHANSKOU VRCHOVINU


Výsadkáři všech generací, příznivci a sympatizanti, nadšenci, zkrátka všichni ti, co chtěli opět nasát atmosféru, se o víkendu sjeli na základnu prostějovských výsadkářů na Hamry u Plumlova. Na 850 pochodníků přišlo pozdravit v pořadí třetího velitele VÚ 8280 s působností v posádce Prostějov pana generála Čestmíra Hrbka, po jehož jménu byl pojmenován 3. ročník pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“ K dnešnímu dni tomuto útvaru velelo 14 velitelů. Osobně bylo přítomno na pochodu 9 velitelů a vdova po prvním veliteli paní Věra Mansfeldová. Ostatní velitelé se omluvili z pracovních či zdravotních důvodů.
Na Hamry přijížděli pochodníci již v pátek a více jak stovka lidí z Čech i ze Slovenska, tak i z Rakouska přijela, aby navázala nová přátelství a pozdravila své kamarády a bývalé spolubojovníky.
„Jednou ze základních myšlenek a cílů našeho občanského sdružení „Červené barety“ je podpora celosvětového přátelství a spolupráce s partnerskými organizacemi veteránu-výsadkářů“, řekl předseda sdružení Jindřich Starý (jun.) „A to se nám myslím ve spolupráci s našimi členy a sympatizanty daří naplňovat“, dodává Starý. „Bylo nám ctí, že účast na 3. ročníku přijal také syn předsedy ex-services league (Punjab and Chandigarh) pplk. Ch. Singh Dhillona, účastníka bitvy u El-Alameinu, pan G. Singh Dhillon z Indie. Věříme, že do budoucna přijmou naše pozvání na pochod i další zahraniční hosté“, doplnil slova předsedy jeho místopředseda a moderátor pochodu Michal Mucha.
Na pochodu nechyběl ani partner pochodu primátor Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák. Záštitu nad celým pochodem převzala 601. skupina speciálních sil.
Výstřelem z pistole odstartoval generál Hrbek třetí ročník pochodu, před tím měl však ke všem pochodujícím emocionální řeč, kde nezapomněl zdůraznit, že vším, čím byl, byl rád, ale nejradši byl výsadkářem v Prostějově.
Účastníci pochodu pochodovali na trasách 30 a 10 km. Skvělá atmosféra, příjemné počasí a dobrá organizace celé akce opět potvrdila, že to výsadkáři umí. Doplňkovou a dobrovolnou disciplínou byla soutěž o hodnotné ceny ve střelbě ze vzduchové pistole vz.47. I zde veteráni ukázali, že mají stále dobré oči a pevnou ruku. Nejlepším střelcem se stal Pavel Růžička (1949), který třemi ranami nastřílel 29 bodů.

V závěru dne, měli pochodníci možnost shlédnout staré dokumentární filmy o výsadkářích a věřte, že si tuto příležitost nenechal skoro nikdo z přítomných uniknout. Tuto akci by nebylo možno uskutečnit bez našich partnerů a sponzorů. Chtěli bychom všem poděkovat. Děkujeme rovněž i Statutárnímu městu Prostějov za finanční příspěvek z VFP. - www.mestopv.cz

   

__________________________________________________________________________________________

NÁVŠTĚVA U HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE


Jak již víte, naše občanské sdružení uspořádalo 12. května tohoto roku v reprezentačních prostorách obřadní síně prostějovské radnice slavnostní akt, při kterém si jeho členové připomenuli 70 let od ukončení 2. světové války v Evropě. Na křest této pamětní medaile - dekorace byli pozvaní jak druho-váleční veteráni, tak i představitelé místní správy a samosprávy. Mezi pozvanými hosty byl také hejtman olomouckého kraje pan Ing. Jiří Rozbořil a dále ředitel KVV Olomouc plk. Ing Josef Kula. Oba pánové v době křtu plnili v rámci svých funkcí přednostnější úkoly a tak se našeho křtu nemohli zúčastnit a omluvili se. Včera jsme našli všichni společně prostor k našemu neformálnímu setkání a při této příležitosti jsme oběma předali pamětní odznak na stuze vydaný k 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě, jako výraz poděkování za jejich práci vrcholných představitelů našeho regionu. Setkání to bylo velice příjemné a milé.

   

__________________________________________________________________________________________

ČLÁNEK O NÁS NA IDNES.CZ


Velice nás potěšilo, že o naši práci a činnost měli zájem na portále idnes.cz. Zde je o nás článek:
http://zpravy.idnes.cz/vzpominkove-akce-elitnich-vysadkaru-dsg-/zpr_nato.aspx?c=A150608_131309_zpr_nato_inc#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main.

 

__________________________________________________________________________________________

Udělení pamětních odznaků druhoválečným veteránům.


Vážení kamarádi, sympatizanti a přátelé, jak jsme slíbili při křtu, tak jsme uskutečnili první návštěvy druhoválečných veteránů, kterým jsme chtěli předat pamětní odznak - dekoraci k připomenutí si 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Včera 28.5. jsme v odpoledních hodinách navštívili ve Svratce pana plukovníka Jana Velíka, veterána druhé světové války. Pan Velík byl příslušníkem 2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR a v době okupace seskočil ještě společně se dvěma parašutisty - zpravodajci na území protektorátu Čechy a Morava jako příslušník zpravodajské skupiny STAS. V srpnu tohoto roku oslaví 94. narozeniny. Přítomen byl i jeho dlouhodobý kamarád - rodinný přítel Jirka Hrachovina.
Dnes 29.5. jsme dopoledne navštívili pana plukovníka Alfréda Jánského.
V neděli 31.5. oslaví 101 let svého života. Předali jsme mu rovněž pamětní odznak - dekoraci k připomenutí si 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Pan Jánský pobýval od 1.9.1939 do 30.1.1945 v koncentračních táborech Dachau, Buchenwald, Osvětim, Nazweiter. Podařilo se mu utéci a zapojil se do odbojové činnosti po boku 1.čsas na Slovensku na Malé Fatře. Zdravotní stav obou mužů nedovolil jejich osobní účast na křtu odznaku. Proto je navštěvujeme osobně jako náš výraz poděkování a úcty k nim, ke všem druhoválečným veteránům za jejich podíl na vítězství a dále za to, že jsme mohli po dlouhých letech války žít 70 let v míru. Za to těmto lidem patří naše veliké uznání a dík. Byli jsme opravdu rádi z těchto setkání.

 

__________________________________________________________________________________________

Křest pamětního odznaku
k 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě.


Naše sdružení uspořádalo 12. května v reprezentačních prostorách obřadní síně prostějovské radnice slavnostní akt, při kterém jsme si připomenuli 70 let od ukončení 2. světové války v Evropě. Byli pozváni váleční veteráni, příslušníci východní či západní fronty, zahraničních vojsk, domácího odboje, stejně tak i lidé, kteří byli perzekuováni ve vězeních a koncentračních táborech. Společně s nimi byli pozváni i představitelé politického a společenské života, zástupci státní správy a samosprávy, ozbrojených složek a představitelé neziskových organizací, kteří pracují s veterány.
Připravili jsme pro zúčastněné pamětní odznaky na stuze k 70. výročí ukončení druhé světové války v Evropě, kterými jsme je všechny dekorovali. Bohužel u mnohých z nich jejich vysoký věk, zdravotní stav anebo současná situace nedovolila, aby se této akce zúčastnili. Budeme se snažit je navštívit osobně.
Partnerem tohoto projektu, který finančně přispěl na dekorování těchto osob, se stala Rusko-česká smíšená obchodní komora. Předávat pamětní odznaky přijel osobně předseda správní rady nadačního fondu této komory Ing. Hugo Kysilka. Křtitelem odznaku se stal primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišták. Odznak pokřtil symbolicky větvičkou rozkvetlého šeříku.
Minutou ticha a za zvuků „Večerky“ přítomní uctili památku všech, kteří zahynuli při osvobozování Československa. Překvapením pro všechny přítomné byla recitace básně z úst 94 letého válečného veterána pana Jana Přidala z Vřesovic. Na toto setkání přijela i poslední žijící příslušnice 2. čs. paradesantní brigády paní Božena Ivanová. Historickou atmosféru slavnostního aktu doplnil i československý voják v dobové uniformě z prostějovského klubu vojenské historie Dukla.
V závěru křtu jsme osvětlili význam symbolů uvedených na odznaku. Smaltovaná bílá holubice míru, která vylétá z mapy Evropy a nese poselství míru do celého světa. Červený vlčí mák, který symbolizuje válečné veterány, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Datum, které připomíná, že jsme 70 let žili v míru od bezpodmínečné kapitulace fašistického Německa. A v jedenácti evropských jazycích napsáno velice křehké slovo
MÍR.


__________________________________________________________________________________________

Vydání pamětního odznaku na stuze
k 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě.


Vážení přátelé, sympatizanti, kamarádi, sběratelé,

dovolujeme si Vás informovat, že naše OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČERVENÉ BARETY přišlo s myšlenkou připomenout si 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Rádi bychom si toto výročí připomenuli vydáním našeho pamětního odznaku na stuze, který má jednak symbolizovat ukončení nejstrašlivějšího konfliktu v dějinách lidstva, kdy zahynulo téměř 63 000 000 lidí, ale zároveň i připomenout, že tak křehké slovo jako je „MÍR“ není v dnešní době jen frází. Chtěli bychom, aby si všichni uvědomili, že v Evropě mohli 70 let lidé žít v míru a že dnešní napjaté období, kdy opět hrozí válečný konflikt, který může přerůst ve světovou válku, a to v roce 70. výročí ukončení nejstrašnějšího válečného konfliktu, může mít ještě horší důsledky, než před 70
ti lety.
Tímto projektem chceme ocenit veterány druhé světové války, kteří svobodu vybojovali (válečné veterány, lidi, kteří pracovali v odboji, či snášeli útrapy koncentračních táborů). Rádi bychom tento pamětní odznak
dekoraci předali i lidem, kteří se podílejí na politice státu v našem regionu, příslušníkům státní správy a samosprávy, aby jim připomínala, že mají tuto naši svobodu chránit a bránit. Významným partnerem pro tento projekt je Rusko Česká smíšená obchodní komora, která zafinancovala udělování dekorací v den křtu odznaku i v dalším období.
Křest pamětního odznaku provede primátor města Prostějov pan Miroslav PIŠŤÁK v obřadní síni prostějovské radnice dne 12.5.2015.
Po tomto datu naše občanské sdružení umožní všem, kteří projeví zájem o tuto medaili, kteří si rovněž chtějí tímto způsobem připomenout ukončení 2. světové války v Evropě, prostřednictvím společnosti SM PARAPRESENT, s.r.o. si odznak zakoupit přes webové stránky www.smparapresent.cz standardním a obvyklým způsobem.

               Jindra a Michal 

__________________________________________________________________________________________

Vítězka doplňkové disciplíny 2. ročníku pochodu Iveta Segeťová skočila tandem


Vážení přátelé, chceme se s Vámi podělit o fotografie, které nám poslala vítězka doplňkové disciplíny 2. ročníku pochodu "Po stopách 22. výsadkové brigády", který nesl název po druhém veliteli plk. Miloslavu Juříčkovi. Tandemový seskok provedla na letišti v Kunovicích s naším kamarádem a několikanásobným mistrem světa Honzou Wantulou. Děkujeme za dopis a za hezká slova v něm.


 

__________________________________________________________________________________________

"VÝSADEK CHAN SE NEHLÁSÍ"


Kamarádi, sympatizanti a prostě všichni ti, co žijete děním, historií ale i současností našich výsadkových jednotek a dále výsadků, které k nám byly dopravovány vzduchem v průběhu 2. světové války jak z východní, tak i západní fronty. V těchto dnech jsme byli s kolegou Michalem poctěni našimi kamarády-sympatizanty a kolektivem osob, kteří stáli při vydání velice zajímavé knížky o výsadku CHAN, která nese název "VÝSADEK CHAN SE NEHLÁSÍ" dvěma výtisky této knížky. Společně s knížkami jsme obdrželi i dopis od jednoho ze spoluautorů knihy Pavla Sajenko, o který se s Vámi chceme podělit a taktéž ho pro Vás přikládáme. Hodně nás těchto pár vět potěšilo, a jak se říká motivovalo do naší další činnosti. Pokud by někdo z Vás měl o tuto knihu zájem, je možno ji zakoupit viz odkaz níže. Jsme taktéž schopni zprostředkovat podepsání této knihy od autorů, a zprostředkovat Vám kontakt, pokud nás o toto požádáte e-mailem na: cervenebarety@gmail.com
Určitě by tato kniha neměla chybět ve Vaší knihovně.
Krátce o knize a výsadku CHAN.
-----------------------------------------------------------
Je to příběh parašutistů zpravodajské skupiny CHAN vysazených v Krkonoších v březnu 1945 ve světle dokumentů a vzpomínek.
Kniha je věnována památce členů zpravodajské skupiny CHAN a všem vlastencům, kteří jim poskytovali pomoc nedbajíce na ohrožení životů svých a svých blízkých.
http://eshop.krnap.cz/eshop/product/vysadek-chan-se-nehlasi/


 

__________________________________________________________________________________________

3. sběratelské setkání


Přátelé, kamarádi, sběratelé a sympatizanti našeho sdružení. Přijďte na naše sběratelské setkání do Národního domu 26.4. Informujte přátele a kamarády. Sběratelské setkání je zaměřeno na všechny obory sběratelství. Sdílejte tuto událost. Pozor tentokráte začínáme v neděli a doufáme že si v neděli najde čas aspoň tolik sběratelů jako tomu bylo v minulém roce. Pro vystavovatele vstup povolen již od 06.30 a pro návštěvníky sběratelského setkání vstup od 07.00 hodin. Těšíme se na Vás.


__________________________________________________________________________________________

Pietní vzpomínka u hrobu generála Karla PALEČKA


Ve čtvrtek 12.3. jsme společně s ostatními kluby výsadkových veteránů ČR uctili památku u hrobu generála Karla Palečka - zakladatele výsadkových vojsk a prvního velitele. Zároveň jsme navštívili Plzeňský pivovar i s degustací. Podělte se s námi o pár fotografií z této akce.

__________________________________________________________________________________________

Výroční členská schůze KVV Bratislava


Na základě pozvání našich kolegů z Klubu vojenských výsadkářů Bratislava, jsme se ve dnech 7.- 8. 3.2015 zúčastnili již po třetí a velice rádi této schůze a ve večerních hodinách i společenského posezení v Bernolákove. Jako výraz poděkování za rozvíjení výsadkových tradic a vzájemnou spolupráci a podporu v našich klubových aktivitách udělilo naše občanské sdružení všem slovenským klubům vojenských výsadkářů repliky neoficiálního odznaku příslušníků 2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR. Tento odznak společně i s děkovným dopisem od nás obdržel i president klubů slovenských výsadkářů plk. v.v. Ing Jozef TUČEK CSc. Celé setkání a rokování se neslo ve velice přátelském duchu, tak jak je to mezi veterány výsadkových jednotek a vojsk zvykem. Přinášíme pro Vás pár fotografií z této velice vydařené a dalo by se říci i mezinárodní akce. Za české kluby výsadkových veteránů zde měli také zastoupení veterání z Prostějova, Jindřichova Hradce, Zlína, Holešova, Prahy a Chrudimi.

__________________________________________________________________________________________

Pietní vzpomínka k 70. výročí výsadku zpravodajské skupiny STAS


V pátek 20.2.2015 si náš spolek občanské sdružení ČERVENÉ BARETY připomněl společně s hlavními organizátory akce KVV Jindřichův Hradec událost, která se stala přesně před 70-ti lety. U obce Heřmaneč byla vysazena tříčlenná zpravodajská skupina STAS ve složení Štefan BANDUR, Emil ŠIMKO a Jan VELÍK.  Vzpomínkové akce se zúčastnili i zástupci KVV Prostějov a KVV Brno. Celá vzpomínková akce probíhala v komorním a přátelském duchu. Po kladení kytic přivítal účastníky setkání a hosty starosta obce Zdeněk MAYER. Svůj projev měl i bývalý velitel 44.lmopr a dnešní starosta Jindřichova Hradce Ing. Stanislav MRVKA. S historií výsadku a činnosti skupiny STAS seznámil přítomné výsadkový veterán z Jindřichova Hradce Václav KAMENÍK. Svůj krátký projev měl i předseda KVV Jindřichův Hradec pplk. v.v. Petr ČEJKA. Na závěr poděkoval starosta obce za účast a minutou ticha a za zvuků tónů večerky si přítomní uctili památku prvních dvou příslušníků skupiny. Poslední žijící příslušník, plk. v.v. Jan VELÍK, se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Státní hymnou byla oficiální a slavnostní část ukončena.
Poté se přítomní přesunuli do hasičské zbrojnice, kde z rukou zástupce Červených baretů Michala MUCHY převzali někteří účastníci setkání ocenění ve formě pamětního odznaku zpravodajské skupiny STAS vydaného právě k 70. výročí tohoto výsadku. Obec Heřmaneč a KVV Jindřichův Hradec připravili pro přítomné drobné občerstvení.


__________________________________________________________________________________________

Zahájení registrací na 3. ročník pochodu "Po stopách 22. výsadkové brigády"


Na stránkách pochodu byla zahájena registrace na 3. ročník pochodu "Po stopách 22. výsadkové brigády". Neváhejte, neotálejte a registrujte se. Těšíme se na Vaše registrace a hlavně na setkání s Vámi.

http://www.pochod22vb.cz/registrace.html

Návrat na obsah